Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zarządzanie w leśnictwie : problem prywatyzacji Tomasz Żylicz s. 5-12
Kryzys strefy euro : przyczyny, skutki, drogi wyjścia Jan Czekaj s. 5-26
  Zacytuj
 • Udostępnij
Społeczny wymiar innowacji Andrzej Bukowski Seweryn Rudnicki Jan Strycharz s. 13-23
Kilka uwag na temat koncepcji dobrego rządzenia z punktu widzenia nowej ekonomii instytucjonalnej, nowej ekonomii politycznej i teorii kapitału społecznego Jan Fałkowski Beata Łopaciuk-Gonczaryk s. 24-41
Unia Europejska w okresie zmian : co z kryzysu wynika dla Polski Marek Grela s. 27-42
  Zacytuj
 • Udostępnij
Administrowanie czy zarządzanie środkami unijnymi? Hubert Guz s. 42-56
Bezpośrednie instrumenty zarządzania przestrzenią na szczeblu lokalnym a rozwój gospodarczy jako problem badawczy Maciej J. Nowak s. 43-55
  Zacytuj
 • Udostępnij
Działalność profrekwencyjna jako przejaw samoorganizacji społeczeństwa na przykładzie Polski i Czech Stella Strzemecka s. 56-65
  Zacytuj
 • Udostępnij
Samoocena systemu zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego : porównanie metody „Planowania Rozwoju Instytucjonalnego” i „Wspólnej Metody Oceny CAF” Michał Żabiński s. 57-76
Wybrane instytucje polskiej służby cywilnej na przestrzeni lat 1996-2009 : perspektywa porównawcza Beata Springer s. 66-82
  Zacytuj
 • Udostępnij
O zmianach demograficznych, wieku emerytalnym, wydłużaniu i wygaszaniu aktywności ekonomicznej Polaków i groźbie wykluczenia społecznego na starość : wywiad z prof. dr. hab. Maciejem Żukowskim, przewodniczącym zarządu Polskiego Stowarzyszenia Ubezpieczenia Społecznego, prorektorem ds. nauki i współpracy międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Marek Benio Maciej Żukowski s. 77-82
Instytucje i środowisko Bob Jessop Elinor Ostrom s. 83-99
Od nowych kierunków migracji do nowej jakości migracji : rozmowa dr. Marka Benio z prof. dr. hab. Markiem Okólskim, dyrektorem Ośrodka Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego Marek Benio Marek Okólski s. 83-86
  Zacytuj
 • Udostępnij
Governance : „wyraz pusty” czy naukowy program badawczy? Claus Offe s. 87-102
  Zacytuj
 • Udostępnij