Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Rządzenie społeczeństwem. Opowieść o dwóch potworach
    Zacytuj
  • Udostępnij
Rządzenie społeczeństwem. powieść o dwóch potworach
    Zacytuj
  • Udostępnij
Wprowadzenie do ekonomicznej analizy prawa w odniesieniu do prawa o zobowiązaniach umownych oraz do polityki regulacyjnej państwa Thomas S. Ulen s. 5-25
Infl acja bazowa jako cel pomocniczy w realizacji strategii bezpośredniego celu infl acyjnego w Polsce Dariusz Filar s. 27-35
Inflacja bazowa jako cel pomocniczy w realizacji strategii bezpośredniego celu inflacyjnego w Polsce Dariusz Filar s. 27-35
Metody nowego zarządzania publicznego w kształtowaniu polityki zdrowotnej Unii Europejskiej Paweł Białynicki-Birula s. 37-48
Kulturowe bariery reformowania administracji publicznej : wyniki badania empirycznego Przemysław Hensel s. 49-73
Co wpływa na zasoby i procesy wiedzy : wybrane aspekty organizacyjnego uczenia się organizacji publicznych Robert Chrabąszcz Michał Możdżeń s. 75-96
Rządzenie społeczeństwem : Opowieść o dwóch potworach Mitchell Dean s. 97-112