Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Innowacje i dynamika : zależności pomiędzy systemami a postępem technologicznym János Kornai s. 5-37
Nowy globalny przemysł motoryzacyjny Henryk Kierzkowski s. 39-51
Rola metropolii w rozwoju regionów w świetle programów rozwoju szczebla regionalnego na przykładzie województw: małopolskiego, mazowieckiego i dolnośląskiego Michał Kudłacz s. 53-72
Czy aktywna polityka rynku pracy jest skuteczna? Norbert Laurisz s. 73-91
Sieci polityczne, wspólnoty polityczne oraz problemy związane z rządzeniem Michael M. Atkinson William D. Coleman s. 93-114
Od miast konkurujących do miast współpracujących : wywiad z prezydentem Gdańska Pawłem Adamowiczem Paweł Adamowicz Marek Benio s. 115-119
"Wzrost gospodarczy czy bezpieczeństwo socjalne : w stronę konkurencyjnego modelu społeczno-ekonomicznego dla Unii Europejskiej", red. Wojciech Bieńkowski, Mariusz Jan Radło, Warszawa 2010 : [recenzja] Jakub Steblik Wojciech Bieńkowski (aut. dzieła rec.) Mariusz Jan Radło (aut. dzieła rec.) s. 121-125