Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Miękkie ograniczenia budżetowe : esej wprowadzający do tomu IV Dzieł wybranych János Kornai s. 5-30
Mechanizm koordynacji w polityce innowacyjnej w świetle koncepcji współzarządzania wielopoziomowego (multi-level governance) : przykład województw małopolskiego i świętokrzyskiego Piotr Kopyciński s. 31-46
The dark side of governance or on the shortcomings of governance networks Michał Żabiński s. 47-55
Ocena zależności typu klimatu moralnego instytucji administracji publicznej od poziomu rozwoju rozumowania moralnego ich decydentów w aspekcie społecznych oczekiwań Marian Mroziewski s. 56-75
Zapiski o teorii zarządzania wielopoziomowego w Europie Bob Jessop Fritz W. Scharpf s. 76-99