Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Przedmowa Rektora i doktora honoris causa Akademii Medycznej w Łodzi Leszek Woźniak s. 7-8
  Zacytuj
 • Udostępnij
Siódmy rocznik Forum Bibliotek Medycznych Ryszard Żmuda s. 9-10
  Zacytuj
 • Udostępnij
Unia Polskich Pisarzy Lekarzy Marek Pawlikowski s. 11-16
  Zacytuj
 • Udostępnij
Akademickie kształcenie bibliologów i informatologów Małgorzata Janiak s. 17-29
  Zacytuj
 • Udostępnij
Z historii studiów bibliotekarskich na Uniwersytecie w Białymstoku Katarzyna Zimnoch s. 30-34
  Zacytuj
 • Udostępnij
Przemiany i perspektywy : instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie Remigiusz Stanisław Sapa s. 35-54
  Zacytuj
 • Udostępnij
Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu – historia i współczesność Wanda A. Ciszewska Małgorzata Kowalska s. 55-82
  Zacytuj
 • Udostępnij
Między tradycją a nowoczesnością Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego Justyna Jasiewicz s. 83-86
  Zacytuj
 • Udostępnij
Analiza aktywności zawodowej i naukowej absolwentów Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego zatrudnionych w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w świetle badań ankietowych (stan na 1 III 2014 r.) Emilia Czerniejewska Marek Dubiński s. 87-92
  Zacytuj
 • Udostępnij
Twórczość literacka i hobbystyczna nauczycieli akademickich łódzkich uczelni medycznych Anna Strumiłło s. 93-120
  Zacytuj
 • Udostępnij
Zarys dziejów drzeworytu i zdobnictwa książkowego w Europie Zachodniej i w Polsce do 1945 r. Renata Osiewała s. 121-141
  Zacytuj
 • Udostępnij
Biblioteka Medyczna Uniwersytetu w Cardiff Lidia Mikołajuk s. 142-152
  Zacytuj
 • Udostępnij
30 lat działalności Oddziału Głównej Biblioteki Lekarskiej w Częstochowie na rzecz częstochowskiej służby zdrowia Wojciech Giermaziak Elżbieta Jastrzębska s. 153-163
  Zacytuj
 • Udostępnij
Biblioteka Główna Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni – droga do nowoczesności Aleksandra Chalińska s. 164-191
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim Krzysztof Wasilewski s. 192-212
  Zacytuj
 • Udostępnij
Z kart historii Katowickiego Oddziału Głównej Biblioteki Lekarskiej im. Stanisława Konopki w Warszawie Wojciech Giermaziak Danuta Korzon s. 213-222
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wczoraj i dziś Biblioteki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Karolina Kustra s. 223-245
  Zacytuj
 • Udostępnij
Biblioteka Naukowa Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Nauk w Krakowie – historia i współczesność Ewa Danowska s. 246-268
  Zacytuj
 • Udostępnij
Rozbudowa i modernizacja Biblioteki Głównej Akademii Górniczo-Hutniczej – logistyczny majstersztyk Ewa Dobrzyńska-Lankosz s. 269-285
  Zacytuj
 • Udostępnij
95 – lecie Biblioteki Uniwersyteckiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie Barbara Zezula s. 286-311
  Zacytuj
 • Udostępnij
Mobilność w bibliotece - potrzeba czy już umiejętność? – na próbie Biblioteki Uniwersyteckiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Scholastyka Baran Katarzyna Bikowska s. 312-325
  Zacytuj
 • Udostępnij
Rozbudowa Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu Szymon Malczewski s. 326-341
  Zacytuj
 • Udostępnij
Lokalne środowisko oraz działalność Słupskiego Oddziału Głównej Biblioteki Lekarskiej w Warszawie Wojciech Giermaziak Ewelina Prusak s. 342-359
  Zacytuj
 • Udostępnij
Droga Biblioteki Głównej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie do własnego budynku Anna Grzelak-Rozenberg s. 360-372
  Zacytuj
 • Udostępnij
Dział Zbiorów Specjalnych Głównej Biblioteki Lekarskiej im. Stanisława Konopki w Warszawie (1995-2013) Wojciech Giermaziak Marta Kulesza s. 373-398
  Zacytuj
 • Udostępnij
Muzeum Historii Medycyny i Farmacji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku Magdalena Grassmann s. 399-415
  Zacytuj
 • Udostępnij
Muzeum Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Marek Bukowski s. 416-420
  Zacytuj
 • Udostępnij
Muzeum Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie Stanisław Zwolski s. 421-438
  Zacytuj
 • Udostępnij
Muzeum Farmacji im. prof. Jana Muszyńskiego w Łodzi Jakub Kossowski s. 439-452
  Zacytuj
 • Udostępnij
Muzeum Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Czesław Jeśman Agnieszka Kula s. 453-460
  Zacytuj
 • Udostępnij
V Konferencja naukowa „Biblioteki i bibliotekarze XXI wieku – kształcenie, oczekiwania a rzeczywistość. (Wrocław – PWr., 29 XI 2013 r.) Emilia Czerniejewska Marek Dubiński s. 461-474
  Zacytuj
 • Udostępnij
Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej „System ARROW – sine qua non rynku książki w XXI wieku”, (Kraków – UJ, 10 XII 2013 r.) Halina Grzywacz s. 475-482
  Zacytuj
 • Udostępnij
„E-eksplozja: narzędzia – metody - użytkownicy” – sprawozdanie z konferencji naukowej w Bibliotece Jagiellońskiej z okazji 650-lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego (Kraków – UJ, 27 III 2014 r.) Marek Dubiński Ewa Rudnicka s. 483-492
  Zacytuj
 • Udostępnij
Mgr Teresa ADACH (ur. 1940) Lublin – AM Iwona Adach s. 493-495
  Zacytuj
 • Udostępnij
Mgr Mieczysława BARA (1924-2003) Gdańsk – AM Katarzyna Błaszkowska s. 496-497
  Zacytuj
 • Udostępnij
Mgr Ewa BUSSE-TURCZYŃSKA (ur. 1956) Lublin – AM Ryszard Żmuda s. 498-503
  Zacytuj
 • Udostępnij
Mgr Zofia DRESZER (1905-1991) Łódź – AM Barbara Krupińska-Stachera s. 504-505
  Zacytuj
 • Udostępnij
Mgr Mieczysława DYMNA (1927-1986) Katowice - SAM Krzysztof Noga s. 506-507
  Zacytuj
 • Udostępnij
Mgr Krystyna KARWOWSKA (1913-1993) Poznań – AM Aniela Piotrowicz s. 508-516
  Zacytuj
 • Udostępnij
Mgr Andrzej KEMPA (1936-2009) Łódź – AM Anna Strumiłło s. 517-568
  Zacytuj
 • Udostępnij
Mgr Irena KOZARSKA (1913-1981) Warszawa – AM Irmina Utrata s. 569-570
  Zacytuj
 • Udostępnij
Mgr Danuta KUCZYŃSKA (ur. 1938) Warszawa – GBL Ryszard Żmuda s. 571-572
  Zacytuj
 • Udostępnij
Mgr Irena KWAŚNIEWSKA, II v. GOGOLEWSKA-UHMA (ur. 1930) Warszawa – GBL Ryszard Żmuda s. 573-579
  Zacytuj
 • Udostępnij
Mgr Balbina ŁAKOMA (ur. 1926) Łódź – AM Bogumiła Wiktorowska s. 580-581
  Zacytuj
 • Udostępnij
Mgr Barbara MIKULSKA (ur. 1958) Łódź – UM Ryszard Żmuda s. 582-583
  Zacytuj
 • Udostępnij
Mgr Izabela NOWAKOWSKA (ur. 1955) Łódź – AM Anna Strumiłło s. 584-586
  Zacytuj
 • Udostępnij
Mgr Bogumił NOWAKOWSKI (ur. 1937) Warszawa – GBL Ryszard Żmuda s. 587-590
  Zacytuj
 • Udostępnij
Mgr Urszula PEŁKA-PELIŃSKA (1904-1980) Łódź – AM Jadwiga Piotrowska s. 591-592
  Zacytuj
 • Udostępnij
Mgr Wilhelmina PEREKŁADOWSKA (1925-2001) Białystok – AM Zofia Bereściuk s. 593-594
  Zacytuj
 • Udostępnij
Mgr Jadwiga PLICHTA (ur. 1938) Szczecin – PAM Dagmara Budek s. 595-598
  Zacytuj
 • Udostępnij
Mgr Bronisława WIECZOREK (ur. 1926) Katowice-Zabrze – SAM Krzysztof Noga s. 599
  Zacytuj
 • Udostępnij
Mgr Bożena ZAORSKA (1927-2007) Gdańsk – AM Katarzyna Błaszkowska s. 600-601
  Zacytuj
 • Udostępnij
Recenzja Forum Bibliotek Medycznych 2014 R. 7 nr 1 (13) Stanisława Kurek-Kokocińska s. 602-606
  Zacytuj
 • Udostępnij
Summary of the Medical Library Forum Edward Lowczowski s. 607-608
  Zacytuj
 • Udostępnij