Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Przedmowa Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą Akademii Medycznej w Gdańsku Małgorzata Sznitowska s. 7
Od Redakcji Forum Bibliotek Medycznych Ryszard Żmuda s. 8-10
Biblioteka medyczna jako wsparcie intelektualne dla środowiska naukowego Jolanta Przyłuska s. 11-20
Punktacja publikacji naukowych w uczelniach medycznych – próba ujednolicenia zasad Dagmara Budek s. 21-27
Przykład praktycznego zastosowania oprogramowania Wiki w bibliotece medycznej Wioletta Dyjas Justyna Seiffert s. 28-33
Model usług desktop publishing w ofercie biblioteki akademickiej Agnieszka Czarnecka s. 34-51
Infobrokering, wyszukiwanie w Deep Web – nowa rola pracownika naukowej informacji medycznej. Barbara Grala Witold Kozakiewicz s. 52-57
Podręcznikowe bazy z zakresu medycyny wewnętrznej i chirurgii ACP Medicine i ACS Surgery Roma Hajduk s. 58-60
Baza cytowań publikacji pracowników Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Marzena Malajka Ewa Szczędzina s. 61-64
Umiejętność budowania oferty informacyjnej zgodnie z potrzebami użytkowników : doświadczenia Biblioteki Naukowej IMP w Łodzi Jolanta Przyłuska Anna Radomska s. 65-68
Komputerowy katalog kartkowy Sebastian Krzepkowski Piotr Szefliński s. 69-73
System informacyjny w kanadyjskiej bibliotece koroporacyjnej instytucji farmaceutycznej Bogumiła Bruc s. 74-78
Pokłosie zjazdów naukowych s. 79-80
XXIII Konferencja Problemowa Bibliotek Medycznych: Polityka gromadzenia i profilowania zbiorów w polskich bibliotekach medycznych w dobie nowoczesnych technologii informatycznych : Gdańsk, 21–22 VI 2004 r. : Akademia Medyczna w Gdańsku : Biblioteka Główna. Anna Grygorowicz s. 81-82
Program konferencji s. 83-86
Fotografie s. 87-110
Zmiany jakościowe w gromadzeniu zbiorów wyzwaniem dla nowoczesnej biblioteki naukowej Anna Grygorowicz s. 111-115
Gromadzenie zbiorów w polskich bibliotekach medycznych w latach 2000–2003: analiza wyników ankiety Małgorzata Gorczewska Anna Grygorowicz Kamila Mamorska s. 116-169
Konsorcja jako nowy sposób gromadzenia dostępów do światowych zasobów informacji naukowej : historia konsorcjów i czasopism elektronicznych Danuta Dąbrowska-Charytoniuk s. 170-180
Gromadzenie zbiorów czy zapewnianie dostępu do źródeł wiedzy – kierunki działania Biblioteki Instytutu Medycyny Pracy im. prof. Jerzego Nofera w Łodzi Jolanta Przyłuska s. 180-187
Strategia rozwijania kolekcji i modelowania polityki gromadzenia zbiorów w świetle doświadczeń biblioteki medycznej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego Beata Bator Anna Uryga s. 187-199
Ocena współpracy Biblioteki Głównej Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z wydawcami i dostawcami literatury polskiej i zagranicznej Krystyna Nyga Alicja Strzelecka s. 200-206
Perspektywy gromadzenia zbiorów i ocena kolekcji w kontekście powszechnego stosowania mediów elektronicznych w bibliotekach medycznych renata Birska Ewa Busse-Turczyńska s. 206-217
Bibliotekarze wobec ustawy: „Prawo zamówień publicznych” Bolesław Howorka s. 218-227
Czy informatyzacji dostępu do zbiorów towarzyszy w bibliotekach medycznych odpowiednia edukacja użytkowników? : wyniki sondażu Barbara Niedźwiedzka s. 228-238
Centrum Dokumentacji Światowej Organizacji Zdrowia w Głównej Bibliotece Lekarskiej im. Stanisława Konopki w Warszawie Iwona Fryzowska-Chrobot Jolanta Lasocka s. 238-244
Wymiana publikacji jako jedna z form współpracy bibliotek medycznych Ewa Nowak s. 244-249
Washington Research Library Consortium (WRLC) – wspólna polityka gromadzenia zbiorów Mirosława Modrzewska s. 249-255
Problematyka organizacji zasobów w nowoczesnej bibliotece akademickiej Artur Jazdon s. 255-268
Wnioski i postulaty z Konferencji w Gdańsku s. 269-270
XXIV Konferencja Problemowa Bibliotek Medycznych : Międzynarodowa współpraca bibliotek w dobie zmieniających się potrzeb użytkowników : Białystok – Białowieża, 7–9 IX 2005 r. Akademia Medyczna w Białymstoku : Biblioteka Główna Danuta Dąbrowska-Charytoniuk s. 271-272
Program konferencji s. 273-275
Sponsorzy s. 276
Fotografie s. 277-304
Zmieniające się potrzeby użytkowników Danuta Dąbrowska-Charytoniuk s. 305
Wystąpienie Jego Magnificencji Rektora Akademii Medycznej w Białymstoku Jan Górski s. 306
Między utopią, chaosem i milczeniem: polityczne aspekty powszechnej cyfryzacji i bibliotek elektronicznych Henryk Hollender s. 307-315
Konsorcjum – nowa forma realizacji dostaw czasopism Anna Abramowska s. 316-318
Wybrane zagadnienia międzynarodowej współpracy bibliotek akademickich Irmina Utrata s. 318-332
Wymiary międzynarodowej współpracy bibliotek czyli kwadratura koła Lucjan Stalmach Anna Uryga s. 332-347
Międzynarodowa współpraca łódzkich bibliotek naukowych Barbara Grala s. 347-360
European Association for Health Information & Libraries (EAHIL): wokół nowych przedsięwzięć oraz organizacji konferencji w Polsce Anna Uryga s. 361-368
Udział Biblioteki Głównej Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu w konferencjach i szkoleniach europejskich Ewa Grządzielewska s. 369-374
Doświadczenia w zakresie realizacji zamówień użytkowników zagranicznych Maria Posadzy s. 374-376
Prezentacja systemu doc@med i oferta skierowana do bibliotek zagranicznych Aniela Piotrowicz s. 376-387
    Zacytuj
  • Udostępnij
Prawne uwarunkowania działania systemu doc@med w kraju i za granicą Bolesław Howorka s. 388-396
    Zacytuj
  • Udostępnij
Dlaczego studenci kserują podręczniki? Beata Chodzicka s. 396-399
Transfer of knowledge: A Nord-Baltic Cooperation Programme for Medical Libraries Meile Kretavičiené s. 399-403
Biblioteki medyczne wobec wyzwań globalizacji Teresa Górecka-Kleijs s. 403-413
Public Information Service in Health in the Czech Republic in the years 2005-2010 Helena Bouzková Eva Lesenková s. 413-418
Centra Dokumentacji WHO Jolanta Przyłuska s. 418-423
Experience of establishment of the Electronic Library in Vitebsk State Order of Peoples’ Friendship Medical University Valery P. Deikalo Alexander N. Kosinets Valery A. Taller s. 424-425
Dysertacje on-line: doświadczenia bibliotek europejskich Danuta Dąbrowska-Charytoniuk s. 426-442
Współpraca amerykańskich bibliotek medycznych w dziedzinie informacji toksykologicznej Jolanta Przyłuska s. 443-452
Narodowy Plan Rozwoju – prognoza programów operacyjnych na 2007-2013 Marcin Jung Piotr Sobolewski s. 453-457
Teoretyczne i praktyczne podstawy pisania projektu do funduszy Unii Europejskiej: wybrane zagadnienia Katarzyna Czabanowska Ewa Nowak s. 458-468
Wnioski z Konferencji w Białymstoku s. 469
Medyczne oficyny wydawnicze s. 470-471
Wydawnictwo Lekarskie PZWL s. 472-477
Pośrednicy w gromadzeniu zbiorów s. 478-479
ABE Marketing s. 480-504
Suweco s. 505-507
Księgarnie s. 508-509
Firmy komputerowe s. 510-511
ProQuest s. 512-518
Splendor s. 519-521
Sprzedawcy wyposażenia bibliotecznego s. 522-523
Constructor Polska s. 524-529
Constructor Polska s. 524-529
Forum Bibliotek Medycznych (2008 R. 1 nr 2) Hanna Tadeusiewicz s. 530-532
Summary of the Medical Library Forum Olga Kałużyńska s. 533-534
Wykaz Autorów Konrad Żurek s. 535-537
Indeks osobowy i nazw geograficznych Izabela Szczecińska s. 538-552