Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Przedmowa Generała brygady, Rektora Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi Henryk Chmielewski s. 7
Czwarty rocznik Forum Bibliotek Medycznych Ryszard Żmuda s. 8-9
Konferencja Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich (1997-2011) Ewa Dorzyńska-Lankosz s. 10-52
Medycyna oparta na dowodach (EBM) w praktyce klinicznej Włodzimierz Borkowski s. 53-62
Prawo autorskie o dozwolonym użytku chronionych utworów Bolesław Howorka s. 63-80
Informacja normalizacyjna w uczelni państwowej Danuta Kapinos s. 81-83
Badania w zakresie medycznej informacji naukowej w Polsce w latach 2001-2010, a współczesne potrzeby poznawcze w tej dziedzinie Barbara Niedźwiedzka s. 84-92
Wykorzystanie End Note Web w pracach naukowo-badawczych z zakresu biomedycyny Bogumiła Bruc s. 93-100
Nowe zasady oceny parametrycznej : punktacja polskich czasopism naukowych Anna Grygorowicz s. 101-105
Impact Factor a wybrane wskaźniki bibliometryczne w rankingach jednostek Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w latach 2005-2010 Bartłomiej Siek s. 106-113
Proces Boloński – podstawą zmian w szkolnictwie wyższym Józef Kobos s. 114-116
Wewnętrzny System Oceny Jakości Kształcenia w ramach Procesu Bolońskiego Józef Kobos s. 117-121
Szkolenia z zakresu informacji naukowej – spostrzeżenia i propozycje studentów medycyny Tomasz Milewicz s. 121-132
Szkolenia w Bibliotece Medycznej z perspektywy zmotywowanego studenta medycyny – opis przypadku Tomasz Milewicz s. 132-137
Rola szkoleń w nabywaniu umiejętności informacyjnych przez studentów medycyny Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie – pilotażowe badanie ankietowe Tomasz Milewicz s. 138-145
Przebieg studiów a ocena umiejętności informacyjnych studentów Wydziału Lekarskiego UJ CM w Krakowie - pilotażowe badanie ankietowe Tomasz Milewicz s. 146-154
Wpływ szkoleń na samoocenę umiejętności informacyjnych studentów medycyny w trakcie studiów – pilotażowe badanie ankietowe studiujących na Wydziale Lekarskim UJ CM w Krakowie Tomasz Milewicz s. 155-163
Zmiany samooceny umiejętności informacyjnych studentów medycyny w trakcie studiów – pilotażowe badanie ankietowe studiujących na Wydziale Lekarskim UJ CM w Krakowie Tomasz Milewicz s. 164-173
Wpływ wybranych czynników występujących przed studiami na wyniki nabywania umiejętności informacyjnych przez studentów medycyny Tomasz Milewicz s. 174-179
Samoocena umiejętności informacyjnych przez student ów Wydziału Lekarskiego UJ CM w Krakowie, a miejsce ukończenia szkoły średniej i znajomość języków obcych przed rozpoczęciem studiów Tomasz Milewicz s. 180-192
Using Moodle e-learning platform for first year students library training – training years of transformation Witold Kozakiewicz s. 193-200
Wybrane elementy interaktywne na platformie e-learningowej Moodle Magdalena Słocińska s. 201-226
Podręcznik dla bibliotekarzy uczących kompetencji informacyjnych w sektorze ochrony zdrowia Barbara Niedźwiedzka s. 227-233
Warszawskie edycje podręczników medycznych w XIX i na początku XX wieku Magdalena Kwiatkowska s. 234-249
O ekslibrisie w zarysie Anna Mielczarek s. 250-261
Ekslibrisy stomatologów w zbiorach Biblioteki Akademii Medycznej we Wrocławiu Jan Dąbrowski s. 262-267
Znaki proweniencyjne w czasopismach poniemieckich w zbiorach Biblioteki Akademii Medycznej we Wrocławiu Anna Budzińska Marzena Świerczyna s. 268-277
Reklama w medycynie Dagmara Szmajser s. 278-284
XXIX Konferencja Problemowa Bibliotek Medycznych: Strategia kształtowania profilu bibliotekarstwa medycznego : Szczecin, 7-9 VI 2011 r. : Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie : Biblioteka Główna Dagmara Budek s. 285-286
Program konferencji s. 287-291
Sponsorzy s. 292
Przemówienie JM Rektora Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie Przemysław Nowacki s. 293
Kim jesteśmy? Dokąd zmierzamy? Perspektywy rozwoju zawodowego pracowników bibliotek medycznych Jolanta Cieśla Małgorzata Marcjan Monika Szczerba Urszula Zdeb s. 294-308
Kompetencje zawodowe bibliotekarzy bibliotek naukowych na przykładzie bibliotek medycznych Renata Pabisiak s. 308-315
Wygodny dostęp do pełnej oferty biblioteki z Primo i Promo Central Index od Ex Libris Maciej Dziubecki s. 316-319
Kształcenie bibliotekarzy medycznych Anastazja Śniechowska-Karpińska s. 319-340
„Zaprzyjaźnij się z biblioteką” : Program warsztatów dla pracowników naukowych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Bogumiła Bruc Witold Kozakiewicz s. 340-346
Elektroniczne źródła z zakresu medycyny oferowane przez Wydawnictwa Wiley and Sons oraz najnowsze publikacje Wydawnictwa Lippincott Williams & Wilkins Alina Przydańska s. 347-355
Doskonalenie zawodowe bibliotekarzy we własnej placówce na przykładzie Biblioteki Głównej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu Ewa Grządzielewska Maria Kuczkowska s. 356-362
Motywacje zawodowe pracowników bibliotek medycznych Agnieszka Tupikowska s. 362-374
Embracing the ebook to accelerate science Piotr Gołkiewicz s. 374-391
Platformy e-learningowe oraz narzędzia dla klinicystów Urszula Sasimowicz s. 392-394
Medical online resources Tracy James s. 395-408
Między bibliotekarstwem a informatyką : Kim jest bibliotekarz systemowy? Anna Cymbor s. 409-412
Aspekty prawne twórczości bibliotekarzy – pracowników bibliotek naukowych Bolesław Howorka s. 412-427
Nowości na Ovid SP Dorota Mor s. 428-431
Pracownicy nauki i ich publikacje naukowe – czy poddają się obiektywnej ocenie? Od tradycyjnych ocen peer review do analiz bibliometrycznych – próba systematyzacji dotychczasowych aspektów metod i stanowisk Marzena Kowalska s. 432-448
Ocena publikacji naukowych na uczelniach medycznych – raport rozbieżności Dagmara Budek Renata Klimko s. 449-460
Narzędzia ProQuest wspierające proces badawczy Krzysztof Murawski s. 461-468
Zasoby bibliograficzne istotnym elementem bazy wiedzy Jacek Głębocki Grzegorz Pietruszewski s. 469-473
Klucz do efektywności nauczania : zastosowanie różnych środków dydaktycznych w edukacji akademickiej Dorota Rożek s. 473-479
Problemy oceny bibliometrycznej w Instytucie Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN : wymagania Ministerstwa, doświadczenia Instytutu, wątpliwości oceniających Barbara Bugalska Katarzyna Nieszporska s. 479-484
Bibliometryczny wskaźnik instytucji zdrowia publicznego Elżbieta Ryś s. 485-495
Serwisy EBSCO dla bibliotek medycznych wobec wyzwań współczesnej komunikacji naukowej Leszek Czerwiński Teresa Górecka s. 496-515
Wskaźniki bibliometryczne w ocenie aktywności publikacyjnej pracowników naukowych Justyna Maczuga Jolanta Przyłuska s. 516-520
Wykorzystanie bazy Web of Science do analizy bibliometrycznej publikacji pracowników Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi Justyna Maczuga Jolanta Przyłuska s. 520-528
InCitesTM z oferty naukowej Thomson Reuters: rozwiązania do oceny badań naukowych Małgorzata Krasowska s. 529-548
Podstawowe dane o firmie SUWECO Pavol Bat’alik s. 548-550
EBL – Ebook Library, nowoczesna platforma do wypożyczania książek elektronicznych Beata Iwańska s. 551-556
O zależnościach między bibliometrią a bibliografią na przykładzie bibliografii GUMed Kamila Mamorska Bartłomiej Siek s. 557-563
Bibliografia Publikacji Pracowników Collegium Medicum UMK – wczoraj, dziś i jutro Małgorzata Białobłocka Monika Kubiak s. 563-572
Repozytorium cyfrowe instytutów naukowych (RCIN) Barbara Bugalska Katarzyna Nieszporska s. 572-574
Wnioski i postulaty z Konferencji w Szczecinie s. 575
Prof. dr hab. med. Jacek Bartkowiak (ur. 1943), biolog, biochemik, specjalista nauk przyrodniczych i medycznych, przewodniczący Rady Bibliotecznej UM w Łodzi i Rady Programowej Forum Bibliotek Medycznych Ryszard Żmuda s. 576-600
Konferencja w Szczecinie s. 601-655
Wycieczka do Berlina i Poczdamu s. 656-672
Recenzja Forum Bibliotek Medycznych 2011 R. 4 nr 1(7) Elżbieta Barbara Zybert s. 673-678
Summary of the Medical Library Forum Agnieszka Boimska s. 679-680
Wykaz Autorów Małgorzata Strzelczyk s. 681-684
Indeks osobowy i nazw geograficznych Małgorzata Więcek-Palmowska s. 685-706