Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Przedmowa Rektora Akademii Medycznej w Gdańsku, Redaktora naczelnego Gazety AM Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Wiesław Makarewicz s. 9-10
Dwunasty numer Forum Bibliotek Medycznych Ryszard Żmuda s. 11-12
IFLA jako organizacja wspierająca i podejmująca działania na rzecz information literacy Mariola Antczak s. 13-28
Katedra Informacji Naukowej i Bibliologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Zdzisław Kropidłowski s. 29-46
Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach : droga od genezy po rok bieżący (1974-2013) Elżbieta Gondek s. 47-65
Instytut Bibliotekoznawstwa i Dziennikarstwa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Izabela Krasińska s. 66-119
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Halina Grzywacz Adam Ruta s. 120-144
Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie - z perspektywy dziesięciu lat istnienia Anita Has-Tokarz Renata Malesa s. 145-159
Katedra Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Łódzkiego – historia i współczesność Jadwiga Konieczna s. 160-177
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego – umiejętne (po)łączenie tradycji i nowoczesności Monika Jaremków s. 178-187
Centralne i lokalne systemy informaji naukowej na potrzeby zarządzania nauką i upowszechniania jej wyników Jolanta Stępniak s. 188-200
Polska Bibliografia Naukowa : POL-on : Możliwości współpracy Anna Grygorowicz s. 201-204
Przegląd wydawnictw bibliograficznych z zakresu medycyny i nauk pokrewnych Barbara Grala-Kociak s. 205-211
Article level metrics - wskaźniki popularności publikacji naukowych Justyna Ortman Jolanta Przyłuska Anna Radomska s. 212-222
Identyfikacja autorów w serwisach dla naukowców na przykładzie ORCID Justyna Ortman Jolanta Przyłuska Anna Radomska s. 223-230
Prawne uwarunkowania działalności bibliometrycznej bibliotek Bartłomiej Siek s. 231-235
Zaglądamy innym w okna : Miejsce multiwyszukiwarki w przestrzeni serwisu WWW biblioteki Małgorzata Florianowicz Piotr Krajewski Mirosława Modrzewska Małgorzata Omilian-Mucharska Beata Traczyk-Kępa s. 236-276
Praca bibliotekarza w erze cyfrowej : 20 darmowych programów i aplikacji do wykorzystania w bibliotece Piotr Krajewski Małgorzata Omilian-Mucharska s. 277-291
Czy nowe zadanie dla bibliotekarzy dyplomowanych? Bolesław Howorka s. 292-300
Potrzeby lekarzy w zakresie informacji o lekach i terapiach a rola bibliotekarzy medycznych w kształtowaniu potrzeb i umiejętności informacyjnych Ewa Zygadło-Kozaczuk s. 301-310
Facebook, You Tube, Twitter – jak promują się biblioteki? Marketing społecznościowy w bibliotece Katarzyna Machcińska s. 311-318
Facebook, jako forma promocji, na przykładzie polskich bibliotek uniwersyteckich Dagmara Szmajser-Chylarecka s. 319-327
Biblioteka Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy w nowym gmachu Aldona Chlewicka s. 328-341
Kto czyta, nie błądzi, kto wybiera, nie zawsze Monika Kubiak Anna Markowska s. 342-351
Tworzenie zasobów bibliotecznych Biblioteki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Krystyna Kalisz Joanna Sowa s. 352-357
Kształtowanie bieżącej prenumeraty czasopism zagranicznych z wykorzystaniem lokalnej analizy cytowań Justyna Seiffert s. 358-365
Problemy gromadzenia i zarządzania księgozbiorem dwóch ośrodków bibliotecznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach – Biblioteki Głównej oraz jej oddziału w Katowicach-Ligocie, w latach 2002-2012 Sandra Adamczyk s. 366-376
Gromadzenie zbiorów w Bibliotece Teologicznej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach – Aspekt finansowy Agata Muc s. 377-391
Biblioteka Jagiellońska – historia i współczesność Piotr Lechowski s. 392-409
Wyniki działań realizowanych w Bibliotece Medycznej UJ CM w latach 2011-2013 w ramach projektu SYNAT Jolanta Cieśla Lucjan Stalmach Anna Uryga s. 410-418
Wykorzystanie technologii RFID do zabezpieczenia zbiorów w wolnym dostępie w Bibliotece Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie Danuta Rebech Marta Wójtowicz-Kowalska s. 419-438
Biblioteka Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego stawia na rozwój Aleksandra Fajfer Karolina Imiołek-Stachura s. 439-449
Jakim skalpelem przecinać prawno-autorski węzeł gordyjski? Rozwiązywanie problemów z pozyskiwaniem współczesnych utworów do bibliotek cyfrowych na przykładzie Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie Renata Birska Anastazja Śniechowska-Karpińska s. 450-459
Wykorzystanie platformy konsorcjum lubelskich uczelni w realizacji szkoleń online prowadzonych przez Bibliotekę Uniwersytetu Medycznego w Lublinie Renata Birska Małgorzata Zając s. 460-469
Rada Biblioteczna Akademii Medycznej i Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (1983-2016) Ryszard Żmuda s. 470-482
Tendencje w rozwoju systemów bibliotecznych na przykładzie wdrożenia systemu „Symphony” w Bibliotece Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Witold Kozakiewicz s. 483-492
Polityka w zakresie gromadzenia zbiorów w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu w Analizie SWOT Ryszard Marciniak Krystyna Nyga Alicja Strzelecka-Żyromska s. 493-506
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego Mirosława Różycka s. 518-531
Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie Krystyna Piwowarska s. 532-542
XXXI Konferencja: Wyzwania współczesnego bibliotekarza- gromadzenie zbiorów, nowe technologie, prawo. Katowice – SUM, 16-18 IX 2013 r Ewa Nowak s. 543-549
IV Wrocławskie Spotkania Bibliotekarzy : Wrocław – PWr., 19-21 VI 2013 r Łukasz Bejnar Małgorzata Kuziela s. 550-560
Seminarium naukowe Open Access w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego : Łódź – UŁ, 22 X 2013 r Aleksandra Brzozowska Lidia Mikołajuk s. 561-566
Seminarium: „Praca, zdrowie, środowisko – platforma informatyczna do efektywnego zarządzania wiedzą i badaniami naukowymi” : Łódź – IMP, 16 XII 2013 r. Jolanta Przyłuska s. 567-576
XXXI Konferencja Problemowa Bibliotek Medycznych w Katowicach, 16-18 IX 2013 r. s. 577-615
Recenzja Forum Bibliotek Medycznych 2013 R. 6 nr 2 (12) Radosław Gaziński s. 616-622
Summary of the Medical Library Forum Anna Wiśniewska s. 623-624