Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Przedmowa Podsekretarza Stanu Ministerstwa Zdrowia Adam Fronczak s. 7
Drugi rocznik Forum Bibliotek Medycznych Ryszard Żmuda s. 8-9
Kadra kierownicza bibliotek medycznych w Polsce Ewa Busse-Turczyńska s. 10-29
Emerytowani dyrektorzy i kierownicy bibliotek medycznych Elżbieta Kraszewska s. 30-50
Zmarli dyrektorzy, kierownicy i pracownicy bibliotek medycznych (1950-2009) Piotr Cichocki s. 51-67
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Andrzej Kempa s. 68-74
European Association for Health Information and Libraries Barbara Niedźwiedzka s. 75-78
Polskie Towarzystwo Bibliologiczne Magdalena Rzadkowolska s. 79-82
Polskie Towarzystwo Informacji Naukowej Stanisława Kurek-Kokocińska s. 83-91
Polskie towarzystwa medyczne specjalistyczne i zawodowe oraz inne towarzystwa wspomagające rozwój nauk medycznych Katarzyna Hanisz s. 92-108
Pokłosie zjazdów naukowych s. 109-110
XXV Jubileuszowa Konferencja Problemowa Bibliotek Medycznych: Kształcenie użytkowników naukowej informacji medycznej – koncepcje i doświadczenia : Lublin – Kazimierz Dolny, 12–14 VI 2006 r. Akademia Medyczna w Lublinie : Biblioteka Główna Renata Birska s. 111
Program konferencji s. 112-114
Fotografie s. 115-150
25 lat spotkań bibliotekarzy medycznych: referat jubileuszowy Renata Birska Renata Sławińska s. 151-163
Analiza ankiety na temat kształcenia użytkowników polskich bibliotek medycznych renata Birska Ewa Busse-Turczyńska s. 163-176
Edukacja biblioteczno-informacyjna użytkowników bibliotek akademickich Irmina Utrata s. 177-187
Zróżnicowanie nauczania koncepcji informacyjnych – odpowiedź na rosnące trudności i potrzeby użytkowników informacji naukowej Barbara Niedźwiedzka s. 188-192
Nowa ustawa – nowa sytuacja biblioteki uczelnianej Bolesław Howorka s. 192-208
Rola i znaczenie kwalifikacji zawodowych bibliotekarzy w kształceniu użytkowników Jerzy Marian Dyrda Anna Majewska-Piątkowska Krzysztof Noga s. 208-213
Efektywność wykorzystywania źródeł informacji naukowej a potrzeby edukacyjne użytkowników Jolanta Przyłuska s. 214-222
Kształcenie użytkowników informacji naukowej w obliczu rozwoju Internetu i powstawania platformy Web 2.0 Witold Kozakiewicz s. 223-231
Kształcenie studentów bibliotekoznawstwa – czy studia wyższe przygotowują do pracy w bibliotece medycznej? Grzegorz Marek Święćkowski s. 231-234
E-Learning jako jedna z metod edukacji użytkowników bibliotek naukowych i bibliotekarzy oraz element promocji biblioteki Anastazja Śniechowska-Karpińska s. 234-241
Działalność dydaktyczna prowadzona przez Bibliotekę Główną Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Ewa Grządzielewska Roma Hajduk Aniela Piotrowicz Iwona Stebner s. 242-246
Formy szkolenia użytkowników informacji naukowej w Bibliotece Głównej Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie Dagmara Budek Edyta Rogowska s. 247-253
Szkolenia biblioteczne on-line jako nowoczesna forma zajęć dydaktycznych dla studentów I roku Akademii Medycznej w Gdańsku Anna Grygorowicz Elżbieta Kraszewska s. 253-265
Zajęcia z naukowej informacji medycznej w ocenie studentów i prowadzących – z doświadczeń Biblioteki Głównej Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu Renata Sławińska Teresa Trzcianowska-Grzywacz s. 266-272
Model kształcenia studentów Oddziału Anglojęzycznego – program, metody kształcenia i ocena z punktu widzenia uczestników Anastazja Śmiechowska-Karpińska s. 272-282
Nowoczesne metody samodzielnego przeszukiwania bazy danych „Polska Bibliografia Lekarska” – propozycja konspektu szkolenia użytkowników naukowej informacji medycznej Ewa Chrobak Jacek Głębocki Ewa Włostowska s. 283-291
Propozycje standardów w zakresie edukacji użytkowników polskich bibliotek medycznych Anna Grygorowicz Elżbieta Kraszewska s. 292-301
Wnioski z Konferencji w Lublinie–Kazimierzu Dolnym s. 302
EAHIL Workshop: Pathways to new roles: The Education, Training and Continuing Development of the Health Library & Information Workforce : Kraków, 12–15 IX 2007 r. : Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Collegium Medicum : Biblioteka Naukowa Barbara Niedźwiedzka Anna Uryga s. 303
Program konferencji s. 303-307
Sponsorzy s. 308
Fotografie s. 309-354
Warsztaty European Association For Health Information and Libraries w 2007 roku w Krakowie Barbara Niedźwiedzka s. 355-357
New Breed Or Different Species: Is The 21st Century Health Information Professional Generic Or Specific? Andrew Booth s. 358-370
Some Aspects Concerning the Education, Training and Continuous Development of the Librarians and Information Specialists in Romania : the Case of the Professionals from the Central Library of the “Carol Davila” University of Medicine and Pharmacy - Bucharest Gheorghe Buluta Crina Mihailescu Octavia-Luciana Porumbeanu s. 370-381
Continuous Professional Development and Workplace Education Program in the National Library of Health Sciences, Finland Larmo Katri Sandgren Terhi s. 381-385
Biomedical Librarian in Veterinary Public Health Institutions: Competence Profile and Training Cristina Ferri Luisa Garau Patrizia Gradito s. 386-400
ICT and Teaching: a New Paradigm for Medical Librarians… and Medical Students Stefan J. Darmoni s. 400
Infobrokering and Searching the Deep Web - the New Role of Employee of the Department of Medical Scientific Information Barbara Grala Witold Kozakiewicz s. 401-405
Get your Consumer Health Information from an Avatar! : Health and Medical Related Activities in a Virtual Environment Guus van den Brekel s. 406-413
Model of Desktop Publishing Services in the Modern Offer of an Academic Library Agnieszka Czarnecka s. 414-429
The Library Workforce in a Changing Environment: from Threats to Challenges John Gilbert s. 430-434
Raising Professional Standards – The Role of the Professional Institute Aileen Wood s. 431-434
Information Literacy Academic Curricula – A Case Study of Integration at the Biomedical Faculties of K.U. Leuven University Wouter Schallier s. 435-446
Lets Talk: Introduction of Personnel Appraisal Interviews as a Means of Human Resources Development in a Medical Library Ulrich Korwitz s. 447-448
Managerial Issues in Establishing and Running an Open Repository- Case Dviikki Raisa Iivonen Kimmo Koskinen Katja Kunttu Päivi Lipsanen Teodora Oker-Blom s. 448-449
A Multilingual Vocabulary Project – Managing the Maintenance Environment Stuart J. Nelson s. 449-453
Tailored Information Services Suzanne Bakker s. 454
Supporting the Practice of Health Communication Professionals Maria G. Chiaudani Bruno Flavia Giovanna F. Miranda Edoardo Pozzi Luisa Vercellesi s. 455-463
Supporting Evidence – Based Nursking Tuulevi Ovaska s. 463-479
Pharm-Assist: Using Personal Digital Assistants (PDAs) To Assist In Pharmacy Decisions Pip Divall Sarah Sutton Linda Ward s. 479-485
Out of the Library and Into the Ward: Clinical Librarianship Programmes at University Health Network Bogusława Trojan s. 486-495
Information Literacy for Healthcare Professionals − Learning from Studies in Human Information Behaviour (HIB) Ina Fourie s. 495-508
Medical Librarians and Research: Myths, Realities, and Opportunities Ann McKibbon s. 509-514
Educating Authors of Biomedical Publications to the Benefits of Open Access Journals Alessandra Carattoli Paola De Castro Orietta Granata Elisabetta Poltronieri s. 514-522
Medical Library as an Intellectual Support for Users Jolanta Przyłuska s. 522-533
Health Information Professionals: Roles, Skill-Set and Barriers to Involvement in the Cochrane Process Bernard Barrett Joanne Ní Challanáin Fiona McCarthy s. 533-542
Librarians and Information Literacy in Health Sciences : A Bird’s Eye View Ioana Robu s. 543
The Development and evaluation of a Postgraduate Programme in Evidence Based Practice for Librarians Lena Nordheim Monica Nortvedt s. 544-550
Sharing Inter-Faculty Teaching Experience for Improved Training in Information Literacy Christine Brouwir Nancy Durieux Nicolas Fairon Francoise Pasleau Severine Spronck Sandrine Vandenput s. 550-559
Information Literacy: Know-How in the Area of Effective Information Services for Medical Librarians and Their Customers in the Czech Republic Helena Bouzková Alena Drdulová Eva Lesenkowa Lenka Maixnerová s. 560-563
Narada dyrektorów bibliotek medycznych w Krakowie (12 IX 2007 r.) Anna Uryga s. 564-570
Forum Bibliotek Medycznych 2009 R. 2 nr 1 (3) Krzysztof Migoń s. 571-572
Summary of the Medical Library Forum Edward Lowczowski s. 573-574
Wykaz Autorów Tadeusz Grabowski s. 575-578
Indeks osobowy i nazw geograficznych Alicja Malinowska s. 579-600