Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Przedmowa Biskupa Archidiecezji Łódzkiej Ireneusz Pękalski s. 7
Trzeci rocznik Forum Bibliotek Medycznych Ryszard Żmuda s. 8-10
Zespoły zadaniowe w bibliotekach medycznych na przykładzie systemu doc@med Marzena Świerczyna s. 11-23
    Zacytuj
  • Udostępnij
Baza Scopus jako narzędzie do analizy bibliometrycznej - praktyczne zastosowanie w bibliotece medycznej Jolanta Przyłuska s. 24-30
Educational needs and selfperceived skills of teaching librarians – a comparative Polish-Norwegian study Irene Hunskar Barbara Niedźwiedzka s. 31-32
Measuring library information services by sampling method Wioletta Dyjas Justyna Seiffert s. 33-34
Biblioteczne przewodniki online – szansa na zwiększenie umiejętności użytkowników Biblioteki Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Bogumiła Bruc Witold Kozakiewicz s. 35-41
Repozytorium tematyczne publikacji powstałych w ramach sieci doskonałości ECNIS Jolanta Przyłuska Anna Radomska s. 42-45
Kampania „Pola Nadziei” Caritas Archidiecezji Łódzkiej w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Maria Jakubowska s. 46-60
Pokłosie zjazdu naukowego : XXVII Konferencja Problemowa Bibliotek Medycznych: Działalność dydaktyczna oraz zarys dziejów, stan obecny i perspektywy rozwoju bibliotek uczelnianych, instytutowych i innych naukowych w Polsce : Łódź, 14-15 IX 2009 r. : Uniwersytet Medyczny w Łodzi : Biblioteka Główna Ryszard Żmuda s. 61
Program konferencji s. 63-68
Plakaty s. 69-70
Sponsorzy s. 71-72
Powitanie Gości, Sponsorów i Uczestników Konferencji Ryszard Żmuda s. 73-75
Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Paweł Górski s. 76-78
Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą Radzisław Kordek s. 78-79
Głos Przewodniczącego Rady Bibliotecznej Jacek Bartkowiak s. 79-80
Refleksje emerytowanego dyrektora Bolesław Howorka s. 80
Sytuacja prawna użytkownika w bibliotece uczelnianej Bolesław Howorka s. 81-99
Egzamin dla kandydatów na bibliotekarzy dyplomowanych i dyplomowanych pracowników dokumentacji i informacji naukowej Hanna Tadeusiewicz s. 99-101
E-learning w kształceniu polskich bibliotekarzy oraz użytkowników bibliotek Zdzisław Piotr Szkutnik s. 101-157
Dokształcanie pracowników bibliotek naukowych Krzysztof Noga s. 158-168
O szkoleniu bibliotecznym on-line Biblioteki Głównej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego raz jeszcze Anna Grygorowicz Elżbieta Kraszewska Małgorzata Omilian-Mucharska s. 169-194
Naukowa informacja medyczna dla doktorantów i lekarzy Aniela Piotrowicz s. 194-198
Efektywność szkoleń prowadzonych w formie tradycyjnej i on-line Renata Birska Renata Sławińska s. 199-215
Bibliometryczna analiza publikacji uczelni medycznych w Polsce Krzysztof Szymański s. 216-224
Prezentacja Bazy Scopus jako narzędzia do analizy bibliometrycznej Jolanta Przyłuska s. 224-239
Języki informacyjno-wyszukiwawcze stosowane w katalogach bibliotek medycznych Maria Jakubowska s. 239-277
Serwis ibuk.pl na polskich uczelniach : prezentacja platformy i zasad współpracy Aleksandra Wołoszczuk s. 277-281
Perspektywy i tendencje rozwoju dostępu do książek elektronicznych Piotr Antczak s. 282-288
Proquest hospital colleciotn, proquest dissertations and theses w nauczaniu i badaniach Tomislaw Dalic Krzysztof Murawski s. 288-297
Platformy i produkty elektroniczne w bibliotekach i ośrodkach informacji Dorota Mor s. 298-309
Nowoczesne narzędzia w edukacji medycznej i praktyce klinicznej MD CONSULT Artur Graboś s. 309-351
Przegląd zastosowań systemu Expertus w Polsce i za granicą Jacek Głębocki Grzegorz Pietruszewski s. 352-380
Prezentacja serwisu on-line SUWECO Pavol Batalik Patrycja Grudzińska s. 381-390
Meals Without Politics Hanna Greene s. 391-392
ISI Web of Knowledge - Real Facts, Real Numbers, Real Knowledge Erik-Jan Van Kleef s. 393-397
Źródła informacji medycznej EBSCO w kształceniu i doskonaleniu zawodowym lekarzy i pielęgniarek Teresa Górecka s. 397-434
Biblioteka Główna AM Danuta Dąbrowska-Charytoniuk s. 434-459
Biblioteka Główna AM Małgorzata Slesar s. 460-476
Kierunki rozwoju Biblioteki Głównej Akademii Medycznej w Gdańsku w latach 2005-2010 z perspektywy roku 2009 Anna Grygorowicz s. 477-504
O chwalebnym zachwalaniu i odkrywaniu odkrytego czyli o działaniach promocyjnych Biblioteki Głównej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Katarzyna Dorocińska Anna Grygorowicz Elżbieta Kraszewska s. 504-533
Biblioteka Główna SUM w Katowicach Paweł Bojko s. 534-540
Biblioteka Główna AM Ewa Busse-Turczyńska s. 541-560
Biblioteka Główna Akademii Medycznej w Łodzi – ze wspomnień emerytki Jadwiga Piotrowska s. 560-564
Biblioteka Główna WAM w Łodzi (1958-2002) Krystyna Breker s. 565-577
Biblioteka Główna UM w Łodzi (2002-2009) Ryszard Żmuda s. 578-599
Warsztat dydaktyczny i badawczy z zakresu nauk medycznych pracowników i studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Scholastyka Baran s. 600-613
System biblioteczno-informacyjny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Aniela Piotrowicz s. 614-629
Biblioteka Główna PAM w Szczecinie Dagmara Budek s. 630-638
Tak się właśnie zaczęło : przeszłość, teraźniejszość i przyszłość Biblioteki Głównej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Irmina Utrata s. 639-658
Biblioteka Główna AM we Wrocławiu Renata Sławińska s. 659-674
Biblioteki medycznych instytutów naukowo-badawczych Jolanta Przyłuska Anna Radomska s. 674-693
Wnioski z Konferencji w Łodzi s. 694
Jak kształtowała się współpraca dyrektorów bibliotek głównych akademii medycznych Bolesław Howorka s. 695-696
Uchwała dyrektorów uczelni medycznych przyjęta na naradzie w Bydgoszczy dnia 23 marca 1998 roku s. 697-698
Uchwała dyrektorów uczelni medycznych przyjęta na naradzie w Poznaniu w dniu 5 czerwca 1998 roku s. 699-702
Regulamin Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Uczelni Medycznych przyjęty na naradzie w Warszawie dnia 23 października 2009 roku s. 703-708
Serwis fotograficzny : Dyrekcja biblioteki, Władze Uczelni, Rada Biblioteczna, Goście, Sponsorzy, Uczestnicy Konferencji s. 709-776
Forum Bibliotek Medycznych 2010 R. 3 nr 1 (5) Ewa Głowacka s. 777-778
Summary of the Medical Library Forum Barbara Skalska s. 779-780
Wykaz Autorów Piotr Kołodziejski s. 781-782
Indeks osobowy i nazw geograficznych Barbara Mikulska s. 783-797