Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Przedmowa Rektora Wyższej Szkoły FilozoficznoPedagogicznej „Ignatianum” w Krakowie Ludwik Grzebień s. 5-6
Ósmy numer Forum Bibliotek Medycznych Ryszard Żmuda s. 7-8
Autorskie prawa osobiste i cytowanie czyli o plagiacie i cytacie Bolesław Howorka s. 9-28
Wolontariat pracowniczy w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi Maria Jakubowska s. 29-42
Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku w nowym gmachu - z perspektywy pięcioletnich doświadczeń Halina Brzezińska-Stec s. 43-57
Biblioteka Główna Uniwersytetu Gdańskiego Grażyna Jaśkowiak s. 58-73
Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka w Katowicach – przed otwarciem Dariusz Pawelec Jadwiga Witek s. 74-86
Architektura, zasobność i usługi sprzyjają nauce. Biblioteka Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach Danuta Kapinos s. 87-94
Biblioteka Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie Władysław Szczęch s. 95-117
Nowoczesna biblioteka naukowa Politechniki Łódzkiej w starej fabryce Anna Kazan Elżbieta Skubała s. 118-137
Architektura i rozwiązania technologiczne w nowoczesnej bibliotece akademickiej na przykładzie nowego gmachu Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego Tomasz Piestrzyński s. 138-155
Nowy gmach Biblioteki Uniwersyteckiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Danuta Konieczna s. 156-172
Wykorzystanie źródeł informacji medycznej przez użytkowników Biblioteki Uniwersyteckiej UWM w Olsztynie Małgorzata Walczak-Wójciak s. 173-183
Transformacja zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej UWM w Olsztynie z zakresu nauk medycznych Scholastyka Baran Katarzyna Bikowska s. 184-200
Co nowego w Bibliotece Politechniki Poznańskiej? Małgorzata Furgał s. 201-209
Biblioteka Uniwersytetu Rzeszowskiego – wczoraj i dziś Bożena Jaskowska s. 210-226
Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie - od tradycji do nowoczesności Lilianna Nalewajska s. 227-242
Polskie słowniki biograficzne – próba charakterystyki Magdalena Rzadkowolska s. 243-298
„Leksykon biograficzny uczonych” i „Słownik pracowników bibliotek medycznych” na łamach Forum Bibliotek Medycznych Ryszard Żmuda s. 299-320
Doświadczenia i wnioski z realizacji polsko-norweskiego projektu „MedLib Train” Irene Hunskår Regina Kűfner-Lein Barbara Niedźwiedzka Małgorzata Sieradzka-Fleituch Hege Slatsjøe Anne Stenhammer s. 321-329
Wspólna platforma edukacyjna w zakresie dydaktyki podyplomowej - projekt bibliotek uczelni medycznych Renata Sławińska s. 330-334
Naukowa informacja medyczna s. 335-433
Zasady opisu bibliograficznego i redagowanie przypisów w pracach dyplomowych Zdzisław Szkutnik s. 434-451
Informator o archiwach uczelni medycznych Anna Koza s. 452-486
Prof. dr hab. Wiktor GRZYWO-DĄBROWSKI (1885- 1998), Warszawa-AM Krzysztof Włodarczyk s. 487-497
Prof. dr hab. Janusz KAPUŚCIK (1932-1999), Warszawa-AM Halina Dusińska s. 498-521
Prof. dr hab. Stanisław KONOPKA (1896-1982), Warszawa-GBL Halina Dusińska s. 522-550
Prof. dr hab. Zenobiusz KOZIK (ur. 1928), Kraków-AM Ryszard Żmuda s. 551-561
Prof. dr hab. Jerzy SUPADY (ur. 1941), Łódź-AM Anna Strumiłło s. 562-578
Prof. dr Jan SZMURŁO (1867-1952), Łódź-AM Piotr Tomasz Cichocki s. 579-594
Prof. dr hab. Feliks Teodor WIDY-WIRSKI (1907-1982), Warszawa-GBL Ewa Włostowska s. 595-605
Prof. dr Zdzisław WIKTOR (1911-1970), Wrocław-AM Jan Dąbrowski s. 606-624
Prof. dr hab. Witołd ZIEMBICKI (1974-1950), Wrocław-AM Jan Dąbrowski s. 625-644
Forum Bibliotek Medycznych 2011 R. 4 nr 2 (8) Maria Pidłypczak-Majerowicz s. 645-648
Summary of the Medical Library Forum Bogumiła Bruc s. 649-650