Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Przedmowa Kierownika Katedry Zarządzania Jakością Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Tadeusz Sikora s. 7
Szósty numer Forum Bibliotek Medycznych Ryszard Żmuda s. 8-10
Narodowa Biblioteka Medyczna Stanów Zjednoczonych - The US National Library of Medicine - krótka historia i obecna działalność Wiesława Tylman s. 11-26
Etyka publikacji naukowych: materiały szkoleniowe Anna Szczęsna s. 27-38
Jakość naukowa elektronicznych źródeł informacji Barbara Grala-Kociak s. 39-44
Wskaźniki oceny publikacji naukowych Roma Hajduk s. 45-55
Zbiory Głównej Biblioteki Lekarskiej: dawniej i dziś Irmina Utrata s. 56-69
Nowy wizerunek Biblioteki Głównej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu Aniela Piotrowicz s. 70-84
Elektroniczne zasoby informacyjne - obraz dzisiejszy i perspektywy Marek Nowakowski s. 85-91
Zagraniczna literatura naukowa w dobie digitalizacji - korzyści dla bibliotek medycznych Grzegorz Majerowicz s. 92-101
Działalność i produkty firmy EBSCO Anna Abramowska Leszek Czerwiński Teresa Górecka Liliana Toczyska s. 102-116
Nowa platforma Wydawnictwa Wiley and Sons Alina Przydańska s. 117-132
Proposal the Consortium of the International Library Forum Hanna Greene s. 133-134
XXVIII Konferencja Problemowa Bibliotek Medycznych: Zasoby biblioteczne na wyciągnięcie ręki - model własnościowy a model otwarty : Wrocław, 9-11 VI 2010 r. : Akademia Medyczna we Wrocławiu : Biblioteka Główna Renata Sławińska s. 135-136
Program konferencji s. 137-141
Sponsorzy s. 142
Przemówienie Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą Marek Ziętek s. 143
Wskaźniki efektywności i statystyka biblioteczna jako narzędzia zarządzania biblioteką : omówienie ogólnopolskich badań bibliotek naukowych AFBN Lidia Derfert-Wolf s. 144-157
Selekcja - konieczność, obowiązek i dylemat, czyli które książki, jak i kiedy ubytkujemy w Bibliotece Głównej GUMed Małgorzata Gorczewska Kamila Mamorska s. 158-180
Organizacja wolnego dostępu do kolekcji bibliotecznych Ewa Grządzielewska Roma Hajduk Joanna Kosicka Maria Posadzy s. 181-186
Wolny dostęp do półek jako forma ożywienia księgozbioru Dagmara Budek Agnieszka Tupikowska s. 187-195
Klucze do półek - regały na pulpit: Biblioteka Medyczna UJ CM w transformacji Beata Bator Lucjan Stalmach Anna Uryga Urszula Zdeb s. 196-208
Konsorcjum DBC - współpraca bibliotek przy tworzeniu kolekcji cyfrowych Regina Rohleder s. 209-218
Biblioteka Medyczna CM UMK jako współpraca Kujawsko-Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej Teresa Krzyżaniak Monika Kubiak s. 219-232
p_b_c, przeglądaj_badaj_czytaj, czyli słów kilka o udziale Biblioteki Głównej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w projekcie Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej Małgorzata Omilian-Mucharska Natalia Wysmyk s. 233-250
Zasoby medyczne w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej Aniela Piotrowicz s. 251-255
Biblioteki wobec prawa autorskiego w procesie digitalizacji zbiorów i tworzeniu bibliotek cyfrowych Bolesław Howorka s. 256-268
Digitalizacja 2.0 Witold Kozakiewicz s. 268-273
Otwarty dostęp do zbiorów historycznych Biblioteki Akademii Medycznej we Wrocławiu Jan Dąbrowski s. 273-279
Bibliografia Publikacji Pracowników Śląskiego Uniwersytetu Medycznego - wczoraj i dziś Katarzyna Bojko s. 280-285
Rejestrowanie w bazach dorobku naukwego publikacji zawartych w portalach internetowych Olivia Wajsen s. 285-299
Analiza badań jakości usług bibliotecznych przeprowadzonych wśród użytkowników Biblioteki Medycznej Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy w roku akademickim 2009 Małgorzat Slesar s. 299-307
Niepełnosprawni - pełnoprawni użytkownicy bibliotek Agnieszka Czarnecka s. 308-327
Postrzeganie roli biblioteki naukowej przez polskich i zagranicznych studentów : na podstawie Biblioteki Akademii Medycznej we Wrocławiu Dawid Śleziak s. 328-338
Współpraca bibliotek medycznych ze środowiskiem naukowym uczelni : stan obecny oraz potrzeby, oczekiwania i możliwości usprawnienia komunikacji między nimi Maria Kordas s. 339-350
Realizacja przedsięwzięcia bibliotecznego poprzez „projekt z konkursu” - wokół doświadczeń współpracy polskich i norweskich bibliotekarzy medycznych Marcin Stasiak Anna Uryga Urszula Zdeb s. 351-363
Open Access w czasopismach medycznych Jolanta Przyłuska s. 364-382
Zastosowanie systemu Expertus do bibliografii cytowań Jacek Głębocki Grzegorz Pietruszewski s. 382-387
Otwarte repozytoria sposobem na rozpowszechnianie wiedzy medycznej Jolanta Przyłuska s. 387-406
Notification of publication: early European books Krzysztof Murawski s. 407-410
Czarno-biała edukacja Dorota Rożek s. 410-416
System archiwizacji, administracji i udostępniania elektronicznych źródeł informacji użytkownikom na jednej platformie Pavol Batalik Patrycja Grudzińska s. 417-430
OVID - Nowoczesne rozwiązania dla bibliotek medycznych Edyta Burczyk Dorota Mor s. 431-437
Serials Solutions Summon - przyszłość w dziedzinie dostępu do informacji, kolekcji i zasobów elektronicznych bibliotek Beata Iwańska s. 438-442
Zasoby biblioteczne na wyciągnięcie ręki. Zintegrowane serwisy udostępniania elektronicznych źródeł informacji medycznej Leszek Czerwiński Teresa Górecka s. 442-445
Wnioski z Konferencji we Wrocławiu s. 446
E-learning : program s. 447-452
Warsztaty elektronicznego nauczania w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi (28-29 I 2010 r.) Ryszard Żmuda s. 453-462
Prof. dr hab. med. Michał Andrzej Karasek (1937-2009) lekarz, histolog, endokrynolog, morfolog, przewodniczący Rady Bibliotecznej AM Ryszard Żmuda s. 463-501
Bibliografia zawartości Biuletynu Głównej Biblioteki Lekarskiej (1957-2002) Jerzy Malecki s. 502-560
Wrocławska konferencja s. 561-608
Łódzkie warsztaty s. 609-645
Artykuły, referaty, hasła biograficzne s. 646-648
Forum Bibliotek Medycznych 2010 R. 3 nr 2 (6) Maria Juda s. 649-653
Summary of the Medical Library Forum Urszula Zauder s. 654-655
Wykaz Autorów Zbigniew Jóźwiak s. 656-658
Indeks osobowy i nazw geograficznych Izabela Nowakowska s. 659-688