Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Przedmowa Rektora Akademii Medycznej w Łodzi, doktora honoris causa Uniwersytetu im. Claude Bernard w Lyonie, Prezydenta miasta Pabianice Jan Berner s. 7
Dziesiąty numer czasopisma Forum Bibliotek Medycznych Ryszard Żmuda s. 8-9
Informacje o Autorach w pięciu rocznikach Forum Bibliotek Medycznych Jolanta Każmierczak s. 10-22
Czasopismo Forum Bibliotek Medycznych – Medical Library Forum (2008-2012) Ryszard Żmuda s. 23-34
Andreasa Vesaliusa traktat o budowie ciała ludzkiego – De humani corporis fabrica 1543 – wystawa w Bibliotece CM UMK Krzysztof Nierzwicki s. 35-48
Jana Amosa Komeńskiego wykład o umiejętności posługiwania się książkami jako najcenniejszym narzędziem kształcenia umysłu : kilka uwag bibliologa Monika Sulejewicz-Nowicka s. 49-62
Kronika wydarzeń w bibliotekach medycznych za lata 2009-2012 Dagmara Budek s. 63-84
Wolny dostęp do zbiorów w bibliotekach uczelni medycznych Renata Birska Renata Sławińska s. 85-89
Biblioteka Główna Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w innej siedzibie Ewa Nowak s. 90-96
Krajowy zakup drukowanych wydawnictw zwartych w latach 2005-2012 w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego Monika Sulejewicz-Nowicka s. 97-105
Biblioteka Uniwersytetu Medycznego w Łodzi po termomodernizacji w 2012 roku Ryszard Żmuda s. 106-111
Biblioteka Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych w Poznaniu – model funkcjonowania na uczelni niepaństwowej Magdalena Słocińska s. 112-118
„Starcie wolności z własnością” – jak zorganizować dostęp do Internetu w bibliotece? System zastosowany w Bibliotece Głównej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie Agata Z. Majewska s. 119-126
Mała uczelnia, duże oczekiwania : jak w Bibliotece Uczelni Łazarskiego w Warszawie prowadzimy działalność dydaktyczną i informacyjną Henryk Hollender s. 127-136
Biblioteka Główna Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Piotr Latawiec s. 137-149
Nowy rozdział w historii Biblioteki Głównej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Irmina Utrata s. 150-157
Projekty zrealizowane w latach 2011-2012 przez Bibliotekę Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu w ramach działalności upowszechniającej naukę Renata Sławińska Teresa Trzcianowska-Grzywacz s. 158-166
Ekslibrisy bibliotek medycznych w zbiorach specjalnych Biblioteki Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu Jan Dąbrowski s. 167-172
Nowe propozycje kształcenia doktorantów i studentów medycyny w zakresie źródeł informacji medycznej Ewa Zygadło-Kozaczuk s. 173-179
Rosnąca atrakcyjność video w edukacji medycznej : MedTube – największa biblioteka filmów dla profesjonalistów na wszystkich poziomach nauczania Wojciech Dołkowski s. 180-184
MedTube – unikalna platforma wymiany wiedzy medycznej dostępna bezpłatnie Jerzy Bednarski s. 185-186
Learning objects – koncepcja medycznej platformy edukacyjnej zorientowanej na użytkownika Dorota Rożek Przemysław Rudowski s. 187-201
Wydawnictwa informacyjne z zakresu medycyny i nauk pokrewnych Agnieszka Kupis s. 202-222
Prof. dr hab. n. farm. Marek MIROWSKI (ur. 1953) farmaceuta, biochemik, biolog molekularny, kierownik Zakładu Biochemii Farmaceutycznej, prodziekan ds. Nauki Wydziału Farmaceutycznego, przewodniczą- cy Rady Bibliotecznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi i Rady Programowej Forum Bibliotek Medycznych Ryszard Żmuda s. 223-250
Dr Leszek BARG (ur. 1924) Wrocław – AM Teresa Trzcianowska-Grzywacz s. 251-259
Dr Adam BOCHEŃSKI (1897- 1974), Gdańsk – AM Kamila Mamorska s. 260-265
Dr Paweł BOJKO (ur. 1970), Katowice – SAM Krzysztof Noga s. 266-273
Dr Jan DĄBROWSKI (ur.1962), Wrocław – AM Anna Budzińska s. 274-279
Dr Halina DUSIŃSKA (ur. 1942), Warszawa – GBL Ryszard Żmuda s. 280-287
Dr Jerzy Marian DYRDA (ur. 1948), Katowice – SAM Krzysztof Noga s. 288-298
Dr Barbara GRALA-KOCIAK (ur. 1964), Łódź – UM Ryszard Żmuda s. 299-303
Dr Maria JAKUBOWSKA (ur. 1951), Łódź – AM Ryszard Żmuda s. 304-310
Dr Eugeniusz JANOWICZ (ur. 1935), Bydgoszcz – AM Ryszard Żmuda s. 311-318
Dr Eugeniusz JANOWICZ (ur. 1935), Bydgoszcz – AM Ryszard Żmuda s. 311-318
Dr Irena KOMASARA (1939-1998), Warszawa – AM Mirosława Müldner-Kurpeta s. 319-323
Dr Maria KORDAS (ur. 1952), Wrocław – AM Tatiana Szymczak s. 324-326
Dr Stanisław KOWALCZYK (1898-1994) Lublin – AM Lucyna Smyk s. 327-331
Dr Irena Danuta KRAMARZ (ur. 1925), Warszawa – CMKP Jadwiga Brandys s. 332-333
Dr Zbigniew KUKULSKI (1908-1971), Kraków – AM Ryszard Żmuda s. 334-338
Ppłk dr Marek MATUSIAK (ur. 1952), Łódź – WAM Krystyna Breker s. 339-345
Dr Barbara NIEDŹWIEDZKA (ur. 1953), Kraków – CM UJ Ryszard Żmuda s. 346-356
Dr Krzysztof NIERZWICKI (ur. 1969), Bydgoszcz – CM UMK Ryszard Żmuda s. 357-361
Dr Krzysztof NOGA (ur. 1956), Katowice – SAM Ryszard Żmuda s. 362-367
Dr Jan Rafał OLBROMSKI (ur. 1928), Białystok - AM Danuta Dąbrowska-Charytoniuk s. 368-371
Dr Edward PIGOŃ (ur. 1938), Warszawa – GBL Ryszard Żmuda s. 372-379
Dr inż. Jolanta PRZYŁUSKA (ur. 1955), Łódź – IMP Ryszard Żmuda s. 380-387
Dr Alfred PUZIO (1930-2013), Katowice – SAM Jerzy Marian Dyrda s. 388-400
Dr Magdalena RZADKOWOLSKA (ur. 1968), Łódź - AM Ryszard Żmuda s. 401-406
Dr Bartłomiej SIEK (ur. 1977), Gdańsk – GUMed Elżbieta Kraszewska s. 407-409
Dr Tatiana SZYMCZAK (ur. 1948), Wrocław – AM Jan Dąbrowski s. 410-411
Dr Franciszek SZYMICZEK (1911-1987), Katowice – SAM Alfred Puzio s. 412-419
Dr Anastazja ŚNIECHOWSKA-KARPIŃSKA (ur. 1971), Lublin – UM Renata Birska s. 420-423
Płk dr Wiesław ŚWITEK (1937-2007), Łódź – WAM Ryszard Żmuda s. 424-427
Dr Aleksander Stefan TULCZYŃSKI (1942-2011), Warszawa – GBL Ryszard Żmuda s. 428-432
Ppłk dr Krzysztof WALCZEWSKI (ur. 1953), Łódź – WAM Marek Matusiak s. 433-438
Dr Marian WOLAŃCZYK (1888-1961), Katowice – SAM Krzysztof Noga s. 439-441
Dr Ryszard ŻMUDA (ur. 1950), Łódź – AM Piotr Latawiec s. 442-460
Bibliografia zawartości Forum Bibliotek Medycznych (2008-2012) Ryszard Żmuda s. 461-496
Forum Bibliotek Medycznych 2012 R. 5 nr 2 (10) Jadwiga Konieczna s. 497-503
Summary of the Medical Library Forum Dorota Wawrzyniak s. 504-506