Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Misja Biblioteki s. 5
Kilka zobowiązującyh słów kierownika Biblioteki Mariusz Pacha s. 7
Sprawozdanie z pierwszego posiedzenia Rady Bibliotecznej AWF Katowicach w kadencji 2005-2008 Mariusz Pacha s. 8-11
Kilka uwag na temat etyki zawodu bibliotekarza w epoce kryzysu wartości moralnych Barbara Banaś s. 12-15
Bibliotekarz XXI wieku Damian Ziółkowski s. 16-18
Zestawienie prac doktorskich obronionych w roku 2005 w Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach s. 19-20
Aktualny wykaz czasopism s. 21-27
Bazy danych dostępne w Bibliotece Głównej s. 28-30
Wykaz książek zarejestrowanych w Bibliotece w IV kwartale 2005 roku s. 31-74
Nowości wydawnicze Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach s. 75
Adresy kontaktowe s. 76
Schemat organizacyjny Biblioteki Głównej AWF w Katowicach s. 77
Godziny otwarcia agend Biblioteki s. 78