Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp s. 9-12
Trwałe dziedzictwo Angelusa Silesiusa na przykładzie kościelnej pieśni "Jezu, Jezu do mnie przyjdź" Marcin Worbs s. 14-25
Dyszkursy Adama Gdacjusza jako kaznodziejska próba propagowania moralnego ładu wśród śląskich ewangelików w II połowie XVII w. Izabela Kaczmarzyk s. 26-40
Ksiądz Antoni Stabik – poeta i podróżnik Jacek Lyszczyna s. 41-48
Szkoła i nauczyciele w biografi i i twórczości księdza Norberta Bonczyka Norbert Niestolik s. 49-63
Ksiądz Johannes Chrząszcz (1857–1928) – duszpasterz, człowiek nauki i pióra, badacz śląskich dziejów Piotr Górecki s. 64-73
Udział biskupów katowickich w rozwoju życia kulturalnooświatowego na Górnym Śląsku w latach 1922–1939 Bogumiła Warząchowska s. 74-93
Ksiądz Jan Kudera – badacz dziejów prasy na Śląsku Katarzyna Tałuć s. 94-104
Tygodniki diecezjalne biskupa Teodora Kubiny w dwudziestoleciu międzywojennym Agnieszka Bajor s. 105-120
Księgozbiór błogosławionego księdza Emila Szramka Weronika Pawłowicz s. 121-136
Siła płynąca z książki: czytać, by (prze)trwać Lucyna Sadzikowska s. 137-148
"Bezpieczeństwo w bibliotece II" – Konferencja w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu Wydział Zamiejscowy w Chorzowie Gabriela Łącka s. 149-152
Doctor honoris causa ksiądz prof. Michał Heller – filozof, kosmolog, teolog Bogumiła Warząchowska s. 153-156
"Ku ozdobie i obronie Rzeczypospolitej: maryjne miejsca święte w drukach staropolskich", Aleksandra Witkowska, Joanna Nastalska-Wiśnicka, Lublin 2013 : [recenzja] Bogumiła Warząchowska Joanna Nastalska-Wiśnicka (aut. dzieła rec.) Aleksandra Witkowska (aut. dzieła rec.) s. 157-160
"Czasopisma archiwów, bibliotek i muzeów Kościoła katolickiego", red. Waldemar Witold Żurek, Lublin 2014 : [recernzja] Ewa Olszowy Waldemar Witold Żurek (aut. dzieła rec.) s. 161-168
Wydarzenia s. 169-174
"Inteligencja emocjonalna w ponadczasowym przesłaniu Pierre’a de Coubertina", Adam Cichosz, Katowice 2015 : [recenzja] Kazimierz Mrozowicz Adam Cichosz (aut. dzieła rec.) s. 176-178
Aktualny wykaz czasopism dostępnych w bibliotece głównej AWF im. Jerzego Kukuczki w Katowicach s. 179-182
Bazy danych dostępne w Bibliotece Głównej AWF im. Jerzego Kukuczki w Katowicach s. 183
Wykaz książek zarejestrowanych w Bibliotece Głównej AWF w Katowicach w I kwartale 2015 roku s. 184-199
Wydawnictwa AWF s. 200-202
Plan wydawniczy na 2015 rok s. 203-205