Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Misja Biblioteki s. 5
Patologie czytelnicze Dominika Potempa s. 7-9
"Koło studenckie" - to brzmi… nudnie?! Anna Suchecka Jagoda Szostak s. 10-12
VII Spotkanie Użytkowników Systemu Prolib, Jachranka, 26-27 października 2006 Joanna Chwałek s. 13-20
Sprawozdanie z konferencji naukowej w ramach VIII Forum Bibliotekarzy Sekcji Bibliotek Szkół Wyższych SBP w Katowicach Katarzyna Szaniewska s. 21-22
Wczoraj - dziś - jutro : biblioteki uniwersyteckie w Niemczech Katarzyna Baran s. 23-25
Trochę "suchych" faktów : Biblioteka Główna AWF w Katowicach w statystyce : lata 2004 - 2006 Krzysztof Piaskowski s. 26-28
Galeria "Przy Schodach" Agnieszka Stachura s. 29-30
Starożytność daleka i bliska Janusz Iskra David Antram (aut. dzieła rec.) Michael Ford (aut. dzieła rec.) Jason König (aut. dzieła rec.) Stephen G. Miller (aut. dzieła rec.) s. 31-34
Nowości Wydawnicze AWF w Katowicach s. 35-36
Zestawienie prac doktorskich obronionych w 2006 roku w Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach s. 37-38
Aktualny wykaz czasopism s. 39-45
Bazy danych dostępne w Bibliotece Głównej s. 46-48
Wykaz książek zarejestrowanych w Bibliotece w IV kwartale 2006 roku s. 49-88
Adresy kontaktowe s. 89
Godziny otwarcia agend Biblioteki s. 90