Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
The Special Collections of the National Library of Romania Elena Tîrziman s. 10-29
Chronica Hungarorum in Silesia : the First Printed Book in Hungary and the Silesian Thread Gabor Farkas Farkas s. 30-37
Kodeksy rękopiśmienne dawnej biblioteki kapitulnej w Kamieniu Pomorskim : zarys dziejów kolekcji Agnieszka Borysowska s. 38-52
Paleotypy w zbiorach Litewskiej Biblioteki Narodowej im. Martynasa Mažvydasa Viktorija Vaitkevičiūtė s. 53-69
Druki z 1. połowy XVI w. z kolekcji Zygmunta Czarneckiego w zbiorach lwowskich Jolanta Gwioździk s. 70-83
Polonica i selesiaca XVI wieku w Zbiorach Specjalnych Biblioteki Śląskiej Weronika Pawłowicz s. 84-98
Stemmata w drukach lubelskich XVII-XVIII wieku Maria Juda s. 99-112
"Ex Bibliotheca Orientali Wenceslai Severini Comitis Rzewuski" : Что? Где? Сколько? Ольга В. Васильева s. 113-129
Nieznane woluminy z Biblioteki Zygmunta Augusta w Księgozbiorze Misjonarskim Wacław Umiński s. 130-135
Dziewiętnasto- i dwudziestowieczne przewodniki po Jasnej Górze : zarys problematyki Agnieszka Jastrzębska s. 136-148
Podstawy kontaktu pracownika wyższej uczelni ze studentem wykazującym objawy zaburzenia psychicznego : sprawozdanie z konferencji, Katowice, 10 października 2014 Barbara Kołodziej s. 149-151
"Biblioteki za granicą: organizacja - kooperacja - inspiracja", VIII Ogólnopolska Konferencja Studencko-doktorancka Kół Naukowych Bibliotekoznawców, Katowice, 19 listopada 2014 r. Ewa Olszowy s. 152-156
"Narodziny książki", Lucien Febvre, Henri-Jean Martin, Warszawa 2014 : recenzja] Jolanta Gwioździk Lucien Febvre (aut. dzieła rec.) Henri-Jean Martin (aut. dzieła rec.) s. 157-163
"The book : a global history", red. Michael F. Suarez, H.R. Woudhuysen, Oxford 2013 : [recenzja] Jolanta Gwioździk Michael F. Suarez (aut. dzieła rec.) H. R. Woudhuysen (aut. dzieła rec.) s. 164-168
Młoda Książka - Oświęcim, centrum literatury dziecięcej Marta Kunicka s. 169
Kultura czytelnicza młodego pokolenia Marta Kunicka s. 169-170
Książka obrazkowa Izabela Jurczak s. 170-171
Nagroda Literacka Unii Europejskiej 2015 Izabela Jurczak s. 171-172
Dyskryminacja e-booków Izabela Jurczak s. 172
Obowiązkowy Egzemplarz Biblioteczny Izabela Jurczak s. 172-173
Recenzenci współpracujący z Redakcją w 2014 roku s. 174
Zestawienie prac doktorskich obronionych w 2014 roku w Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach s. 176-177
Aktualny wykaz czasopism dostępnych w Bibliotece Głównej AWF im. Jerzego Kukuczki w Katowicach s. 178-181
Bazy danych dostępne w Bibliotece Głównej AWF im. Jerzego Kukuczki w Katowicach s. 182
Wykaz książek zarejestrowanych w Bibliotece Głównej AWF w Katowicach w IV kwartale 2014 roku s. 183-198
Wydawnictwa AWF s. 199-201