Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Information literacy i information culture w świetle literatury przedmiotu Hanna Batorowska s. 9-24
Edukacja informacyjna w polskich bibliotekach akademickich - raport z badań Joanna Dziak Magdalena Karciarz Ewa Rozkosz Zuza Wiorogórska s. 26-41
Wnioski z badań nad zachowaniami informacyjnymi młodych użytkowników dla edukacji informacyjnej Barbara Kamińska-Czubała s. 42-56
Information literacy jako kluczowa kompetencja w procesie kształcenia ustawicznego na przykładzie projektu i-literacy realizowanego na Uniwersytecie w Augsburgu Dagmara Bubel s. 57-71
Information literacy w bibliotekach niemieckich i polskich uczelni pedagogicznych Ewa Piotrowska Renata M. Zając s. 72-86
Specyfika usług infobrokerskich a kompetencje informacyjne infobrokera Patrycja Hrabiec-Hojda s. 87-95
"Pro Fide et Patria - Dla Wiary i Ojczyzny" : wystawa grafiki i rysunku w Muzeum Miejskim Suchej Beskidzkiej inspiracją dla projektu edukacji biblioteczno-muzealnej zrealizowanego wspólnie z Mediateką Zespołu szkół im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej Barbara Woźniak s. 96-102
"Rola biblioteki akademickiej w kształtowaniu społeczeństwa obywatelskiego", Katowice, 18-19 października 2012 roku, Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka Małgorzata Waga s. 103-106
"Rola ośrodków informacji naukowej w nabywaniu i kształtowaniu umiejętności informacyjnych" - sesja środowiska Zachodniopomorskiego Porozumienia Bibliotek Iwona Sagan Marta Sztark-Żurek s. 107-109
V Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Informacja w świecie cyfrowym. Technologia - Zarządzanie - Edukacja", Dąbrowa Górnicza, 7-8 marca 2013 roku Anna Suchecka s. 110-115
Biblioteka Hotelu Krasicki w Lidzbarku Warmińskim Małgorzata Skowrońska s. 116-119
Pierwsza Giełda Współpracy bibliotek publicznych i szkolnych, Gliwice, 15 marca 2013 roku Hanna Batorowska s. 120-122
Konferencja "Kościelne zbiory muzyczne w bibliotekach polskich", Gniezno, 26-28 września 2012 roku Hanna Nizińska s. 123-126
"Edukacja informacyjna w bibliotekach a rozwój społeczeństwa wiedzy", Ewa Jadwiga Kurkowska, Warszawa 2012 : [recenzja] Renata Frączek Ewa Jadwiga Kurkowska (aut. dzieła rec.) s. 127-129
Dwa wykłady Mariusza Jędrzejki o niedoskonałości procesu wychowania i edukacji do mediów Hanna Batorowska Mariusz Jędrzejko (aut. dzieła rec.) s. 130-134
100 tysięcy skanów wolontariuszki Społecznej Pracowni Digitalizacji Aneta Satława s. 135
Laury Umiejętności i Kompetencji Aneta Satława s. 135
Czytelnictwo Polaków w 2012 roku - wyniki badań Marta Kunicka s. 136
IX Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego Izabela Jurczak s. 136-137
Turystyka sportowa - czym jest i kto jest jej uczestnikiem? Rajmund Tomik James Higham (aut. dzieła rec.) Tom Hinch (aut. dzieła rec.) s. 140-143
Aktualny wykaz czasopism dostępnych w Bibliotece Głównej AWF im. Jerzego Kukuczki w Katowicach s. 144-147
Bazy danych dostępne w Bibliotece Głównej AWF im. Jerzego Kukuczki w Katowicach s. 148
Wykaz książek zarejestrowanych w Bibliotece Głównej AWF w Katowicach w I kwartale 2013 roku s. 149-164
Wydawnictwa AWF s. 165-167
Plan wydawniczy na 2013 rok s. 168-170