Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji : wspomnienie o profesorze Mirosławie Ponczku (1947-2014) Mariusz Pacha s. 9-10
O normalizacji i standardach Jolanta Szulc s. 11-12
Normalizacja - zasady, metody i organizacja Anna Jarońska s. 14-29
Normy i normalizacja w Polsce Małgorzata Stanula s. 30-40
Terminology standards for use in the terminology work : selected examples Jolanta Szulc s. 52-68
National standard for subject cataloguing and indexing in libraries of the Czech Republic Libuše Foberová s. 69-83
Relacje bibliograficzne w RDA Leszek Śnieżko s. 84-95
Międzynarodowe normy ISO z dziedziny informacji i dokumentacji z lat 2000-2013 i ich implementacja w polskim systemie normalizacyjnym : komunikat Paweł Rygiel s. 96-109
Normalizacja w zakresie warunków przechowywania zbiorów w archiwach i bibliotekach : komunikat Agnieszka Bakalarz s. 110-114
Stare druki w bibliograficznych bazach danych : wybrane aspekty Renata Frączek s. 115-145
5th International Conference on Qualitative and Quantitative in Libraries, 4-7 June 2013, "La Sapienza" University, Rome Italy Jolanta Szulc s. 146-148
24th International Congress of Science, Medicine and Technology, 21-28 July 2013, Manchester UK Jolanta Szulc s. 149-151
"Informacyjne narzędzia wspomagające proces nauczania", Katowice, 16 października 2013 r. Maria Kycler s. 152-154
Konferencja Biblioteki Głównej Politechniki Śląskiej w Gliwicach "Biblioteka akademicka: infrastruktura, uczelnia, otoczenie", Gliwice, 24-25 października 2013 r. Martyna Darowska s. 155-159
ISO Statutes - Statut Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej Anna Matysek s. 160-162
"ISO Strategic Plan 2011–2015. Solutions to Global Challenges" : plan strategiczny ISO 2011–2015 : rozwiązania dla globalnych wyzwań Jolanta Szulc s. 163-165
XXVII Poznańskie Dni Książki nie tylko Naukowej Marta Kunicka s. 166
Nagroda dla Biblioteki Śląskiej Aneta Satława s. 166-167
Miejska Biblioteka Publiczna w Czechowicach-Dziedzicach nagrodzona Izabela Jurczak s. 167-168
Książka i biblioteka w procesie komunikacji społecznej Marta Kunicka s. 168
Czytelnik–odbiorca–użytkownik informacji w procesie kształtowania kultury czytelniczej i informacyjnej Marta Kunicka s. 168-169
Wyróżnienie dla polskich książek Izabela Jurczak s. 169
Kaligraf Marta Kunicka s. 170
Seminarium Konsorcjum Europejskich Bibliotek Naukowych (CERL) Jolanta Szulc s. 170
Recenzenci współpracujący z Redakcją w 2013 roku s. 171
Wielka wojna : w stulecie I wojny światowej Adam Cichosz s. 174-184
Zestawienie prac doktorskich obronionych w 2013 roku w Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach s. 185
Aktualny wykaz czasopism dostępnych w Bibliotece Głównej AWF im. Jerzego Kukuczki w Katowicach s. 186-189
Bazy danych dostępne w Bibliotece Głównej AWF im. Jerzego Kukuczki w Katowicach s. 190
Wykaz książek zarejestrowanych w Bibliotece Głównej AWF im. Jerzego Kukuczki w Katowicach w IV kwartale 2013 roku s. 191-216
Wydawnictwa AWF s. 217-218