Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Misja Biblioteki s. 5
Po raz trzeci - nie ostatni Mariusz Pacha s. 7-8
W stronę nowej biblioteki, VI Spotkanie Użytkowników Systemu PROLIB Katowice, 13-14 września 2005 Joanna Chwałek s. 9-12
Podsumowanie ankiety bibliotecznej Maciej Droń s. 13-17
"Z biblioteką na ty" - popis dziennikarskiej nierzetelności Joanna Chwałek s. 18-21
Aktualny wykaz czasopism s. 22-28
Bazy danych dostępne w Bibliotece Głównej s. 29-31
"Koordynacyjne zdolności motoryczne w piłce nożnej", Wladimir Ljach, Zbigniew Witkowski, [Warszawa 2004] ; "Ćwiczenia kształtujące koordynacyjne zdolności motoryczne w piłce nożnej", Zbigniew Witkowski, Wladimir Ljach, [Warszawa 2004] : [recenzja] Janusz Iskra Wladimir Ljach (aut. dzieła rec.) Zbigniew Witkowski (aut. dzieła rec.) s. 32-34
"Rozwój biegów przez płotki na świecie i w Polsce do 2004 roku. Studium historii lekkoatletyki", Janusz Iskra, Opole 2005 : [recenzja] Mirosław Ponczek Janusz Iskra (aut. dzieła rec.) s. 34-35
"Faust's Gold. Inside the East German doping machine", Steven Ungerleider, New York 2001 : [recenzja] Krzysztof Sas-Nowosielski Steven Ungerleider (aut. dzieła rec.) s. 36-37
Wykaz książek zarejestrowanych w Bibliotece w III kwartale 2005 roku s. 38-65
Nowości wydawnicze Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach s. 66-67
Adresy kontaktowe s. 68
Schemat organizacyjny Biblioteki Głównej AWF w Katowicach s. 69
Godziny otwarcia agend Biblioteki s. 70