Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Misja Biblioteki s. 5
Kodeks etyki bibliotekarza i pracownika informacji s. 7-13
Droga do antologii kodeksów etyki bibliotekarkiej na świecie Zdzisław Gębołyś s. 14-25
"Kodeksy etyki bibliotekarskiej na świecie" : komentarz z punktu widzenia etyki ogólnej Gabriela Besler s. 26-31
Biblioteka AWF w Katowicach w 2008 roku Mariusz Pacha s. 32-38
Sprawozdanie z konferencji "Finanse bibliotek naukowych a ochrona dóbr kultury" Agata Muc s. 39-41
Walne zebranie Sekcji Bibliotek Szkół Wyższych Joanna Chwałek Maria Kycler s. 42-44
Obserwując "Jakość usług bibliotecznych w społeczeństwie informacyjnym" : sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, Katowice, 26-27.02.2009 Dominika Paleczna s. 45-48
Informacja w świecie cyfrowym : informacja a innowacja Marlena Borowska Marzanna Chmielarska s. 49-51
Galeria Przy Schodach : styczeń - kwiecień 2009 Agnieszka Stachura s. 52-54
Fizjologia dla trenerów i nauczycieli Stanisław Poprzęcki David L. Costill (aut. dzieła rec.) W. Larry Kenney (aut. dzieła rec.) Jack H. Wilmore (aut. dzieła rec.) s. 55-57
"Sztuka skutecznego porozumiewania się", Matthew McKay, Martha Davis, Patrick Fanning, Gdańsk 2006 : [recenzja] Janusz Ropski Martha Davis (aut. dzieła rec.) Patric Fanning (aut. dzieła rec.) Matthew McKay (aut. dzieła rec.) s. 58-60
Nowości wydawnicze AWF w Katowicach s. 61-63
Plan wydawniczy na 2009 rok s. 64-65
Konferencje organizowane w AWF im. Jerzego Kukuczki w Katowicach s. 66-67
Aktualny wykaz czasopism s. 68-74
Bazy danych dostępne w Bibliotece Głównej s. 76-78
Wykaz książek zarejestrowanych w Bibliotece w I kwartale 2009 roku s. 79-104
Krzyżówka UKD Damian Ziółkowski s. 105-106
Adresy kontaktowe s. 107