Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kolekcja pergaminów ze zbiorów Litewskiej Biblioteki Narodowej im. Martynasa Mažvydasa Rima Dirsytė s. 10-44
Sekcja Rękopisów Biblioteki Uniwersyteckiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego – historia i współczesność Angelika Modlińska-Piekarz s. 45-61
Metsiku collection in the National Library of Estonia Sirje Lusmägi s. 62-69
The Scientist and Explorer A. E. Nordenskiöld Cartographic Collection in The National Library of Finland Anna-Maija Pietilä-Ventelä s. 70-81
Twórczość Jana Stanisława Jabłonowskiego w zbiorach bibliotek polskich Wioleta Malicka s. 82-97
Stare druki w zbiorach Biblioteki Muzeum Etnograficznego w Krakowie Dorota Rak s. 98-115
Utracone i zachowane kościelne księgozbiory warmińskie od XVII do XX wieku Tomasz Garwoliński s. 116-135
Z dziejów rejestracji piśmiennictwa polskiego : przyczynek do historii bibliografii lokalnej Krakowa i Lwowa Artur Znajomski s. 136-158
Digitalizacja zbiorów specjalnych Biblioteki Śląskiej Barbara Maresz s. 159-167
Fotografowanie zbiorów specjalnych w polskich bibliotekach naukowych: przepisy i praktyka Marzena Walińska s. 168-179
Biblioteka Regia Laurentina w El Escorial : echo dawnej świetności hiszpańskiego dworu królewskiego Sławomir Sobczyk s. 180-194
Nowoczesna biblioteka i pracownia konserwatorska w ochronie zbiorów bibliotecznych : zarys problematyki Agnieszka Bangrowska s. 195-203
Aktualny wykaz czasopism dostępnych w Bibliotece Głównej AWF im. Jerzego Kukuczki w Katowicach s. 207-209
Bazy danych dostępne w Bibliotece Głównej AWF im. Jerzego Kukuczki w Katowicach s. 210
Wykaz książek zarejestrowanych w Bibliotece Głównej AWF w Katowicach w III kwartale 2015 roku s. 211-219
Wydawnictwa AWF s. 220-221