Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
O stowarzyszeniach bibliotekarzy... Jolanta Gwioździk s. 9-11
Stowarzyszenia zawodowe bibliotekarzy we Francji Maria Stachnik s. 14-24
Polish American Librarians Association (PALA) and the Power of Partnerships Elizabeth Marszalik s. 25-30
Działalność Sekcji Teorii i Badań Bibliotekoznawczych przy IFLA : wybrane zagadnienia Joanna Kamińska s. 31-36
Działalność Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich Ewa Dobrzyńska-Lankosz s. 37-44
Konferencja Dyrektorów Bibliotek Akademickich Uczelni Medycznych. Współpraca w ramach sieci bibliotek medycznych : 30 lat doświadczeń Renata Birska s. 45-56
BETH - Bibliothèques Européennes de Théologie : (Nome precedente: Conseil International des Associations de Bibliothèques de Théologie) Marek A. Rostkowski s. 57-72
Federacja Bibliotek Kościelnych FIDES w przeddzień jubileuszu 25-lecia Bogumiła Warząchowska s. 73-89
Sekcja Bibliotek Muzycznych Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich - Polska Grupa Narodowa IAML w przededniu Jubileuszu 50-lecia Stanisław Hrabia s. 90-105
Dziesięciolecie działalności edukacyjno-szkoleniowej Sekcji Bibliotek Szkół Wyższych Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich przy Zarządzie Okręgu w Katowicach Maria Kycler s. 106-125
Korporacja Bibliotekarzy Wrocławskich pomysłem na aktywizację środowiska pracowników bibliotek Ewa Grabarska s. 126-137
Organizacja i działalność Sekcji Bibliotek Szkół Wyższych Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich przy Zarządzie Okręgu w Katowicach. Kronika wydarzeń, cz. 2 : lata 2010-2014 Maria Kycler s. 138-159
Spotkania kierowników bibliotek prawniczych Danuta Gburska s. 160-164
"Jak pisać prace naukowe? Gdzie publikować?" : I Międzynarodowa konferencja "Pulsu Uczelni", Opole, 4 kwietnia 2014 r. Maria Kycler s. 165-170
"Książka, biblioteka, informacja - między podziałami a wspólnotą" - Czwarta Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Kielce 7-8 kwietnia 2014 r. Bogumiła Warząchowska s. 171-178
"Kształcenie ustawiczne bibliotekarzy, czyli jak poszerzać perspektywy indywidualnego rozwoju" - XXX Forum Sekcji Bibliotek Szkół Wyższych Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich przy ZO w Katowicach, Katowice, 14 kwietnia 2014 r. Renata Ćmiel s. 179-181
Wycieczka Koła Naukowego Bibliotekoznawców przy Instytucie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach do Biblioteki Stacji Naukowej Polskiej Akademii Umiejętności, Katowice, 23 kwietnia 2014 r. Agnieszka Bajor s. 182-184
Ogólnopolska konferencja "Nowoczesne technologie w edytorstwie", Katowice, 8 maja 2014 r. Barbara Kołodziej s. 185-188
Sprawozdanie ze spotkania autorskiego z prof. zw. dr hab. Krystyną Heską-Kwaśniewicz, autorką książki "Tajemnicze ogrody 3. Rozprawy i szkice z literatury dla dzieci i młodzieży", Katowice, 19 maja 2014 r. Agnieszka Maroń s. 189-192
Konferencja "Bibliotekarze w służbie człowieka i książki", Katowice, 17 maja 2014 r. Maria Kycler s. 193-196
Noc Muzeów w Bibliotece Głównej Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego, Katowice 17 maja 2014 r. Hanna Bias Ewa Warząchowska s. 197-201
"Tajemnicze ogrody 3 : rozprawy i szkice z literatury dla dzieci i młodzieży", Krystyna Heska-Kwaśniewicz, Katowice 2013 : [recenzja] Marlena Gęborska Krystyna Heska-Kwaśniewicz (aut. dzieła rec.) s. 202-205
"Komunikacja bibliologiczna wobec World Wide Web", Sebastian Dawid Kotuła, Lublin 2013 : [recenzja] Maria Kycler Sebastian Dawid Kotuła (aut. dzieła rec.) s. 206-208
"Duszpasterstwo bibliotekarzy : w służbie człowieka i książki", pod red. Jana Malickiego, Henryka Olszara, Bogumiły Warząchowskiej, Katowice 2014 : [recenzja] Aleksandra Nycz Jan Mailcki (aut. dzieła rec.) Henryk Olszar (aut. dzieła rec.) Bogumiła Warząchowska (aut. dzieła rec.) s. 209-212
"Bibliotekarstwo", pod red. Anny Tokarskiej, Warszawa 2013 : [recenzja] Bogumiła Warząchowska Anna Tokarska (aut. dzieła rec.) s. 213-217
Książkowe domino Izabela Jurczak s. 218
Książka dobrze zaprojektowana Marta Kunicka s. 219
Czytelnictwo w dobie informacji cyfrowej : rozwój, bariery, technologie Marta Kunicka s. 219-220
Biblioteka XXI wieku - nowoczesna architektura, pomysłowe aranżacje, funkcjonalne wyposażenie Marta Kunicka s. 220
Nowy rekord w czytaniu zbiorowym Izabela Jurczak s. 220-221
Zagłębiowska Nagroda Humanitas 2014 Izabela Jurczak s. 221-222
Aktualny wykaz czasopism dostępnych w Bibliotece Głównej AWF im. Jerzego Kukuczki w Katowicach s. 224-227
Bazy danych dostępne w Bibliotece Głównej AWF im. Jerzego Kukuczki w Katowicach s. 228
Wykaz książek zarejestrowanych w Bibliotece Głównej AWF w Katowicach w II kwartale 2014 roku s. 229-250
Wydawnictwa AWF s. 251-252