Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
O współczesnej bibliotece, jej zbiorach i czytelnikach... Jolanta Gwioździk s. 9-10
Bibliosocjologia - społeczny odbiór książek i bibliotek w zmieniającym się społeczeństwie Aleksandra Sidło s. 12-20
Sposoby wykorzystania różnych źródeł informacji w pracy własnej studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na podstawie badań empirycznych przeprowadzonych w roku akademickim 2011 Justyna Rogińska-Usowicz s. 21-33
Towarzystwo Czytelnicze Korfu - więcej niż tylko biblioteka Sławomir Sobczyk s. 34-48
Zastosowanie modeli akceptacji technologii w badaniu użyteczności bibliotek cyfrowych Marek Nahotko s. 49-61
Polskie czasopisma ogólnodostępne online w katalogach OPAC i na stronach WWW bibliotek wyższych uczelni technicznych - rozpoznanie wstępne Urszula Knop s. 62-72
Le edizioni postbelliche di K. I. Gałczyński : storia di una ricezione Teresa Wilkoń s. 73-79
Kultura organizacyjna biblioteki i jej funkcja biblioterapeutyczna Hanna Batorowska s. 80-91
Dobra przestrzeń biblioteczna : uwag kilka Anna Walczak s. 92-98
Modernizacja bibliotek łódzkich szkół wyższych Marzena Kowalska Lidia Mikołajuk s. 99-113
Organizacja i działalność Sekcji Bibliotek Szkół Wyższych Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich przy Zarządzie Okręgu w Katowicach : kronika wydarzeń. Cz. 1 : lata 2004-2009 Maria Kycler s. 114-141
Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej "Zbiory specjalne w bibliotekach polskich : problematyka badawcza i organizacyjna", Szczecin, 14–15 listopada 2013 r. Agnieszka Borysowska s. 142-145
Otwarcie nowej siedziby bibliotek wydziałowych Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice, 9 stycznia 2014 r. Barbara Biesmer s. 146-147
Konferencja "Bezpieczeństwo w bibliotece I", Chorzów, 31 stycznia 2014 r. Maria Kycler s. 148-152
"Fizyczna przestrzeń biblioteki", pod red. Mai Wojciechowskiej, Gdańsk 2013 : [recenzja] Małgorzata Caban Maja Wojciechowska (aut. dzieła rec.) s. 153-157
Festiwal "Ścieżkami Pisarzy", Kraków 2014 Marta Kunicka s. 158-159
Czytam w podróży... Herberta Marta Kunicka s. 159
"New York Times" o polskich kryminałach Marta Kunicka s. 160
Targi książki w Indiach Marta Kunicka s. 160-161
Międzynarodowe Targi Książki w Lipsku 13-16 marca 2014 Marta Kunicka s. 161
Mały Klub Bunkra Sztuki Marta Kunicka s. 162
Pulitzer Marta Kunicka s. 162-163
Jerzy Pilch laureatem nagrody "Odry" Marta Kunicka s. 163-164
"Dyplomaci sascy wobec powstania kościuszkowskiego", Henryk Kocój, Kraków 2013 : [recenzja] Adam Cichosz Henryk Kocój (aut. dzieła rec.) s. 166-171
Aktualny wykaz czasopism dostępnych w Bibliotece Głównej AWF im. Jerzego Kukuczki w Katowicach s. 172-175
Bazy danych dostępne w Bibliotece Głównej AWF im. Jerzego Kukuczki w Katowicach s. 176
Wykaz książek zarejestrowanych w Bibliotece Głównej AWF w Katowicach w I kwartale 2014 roku s. 177-195
Wydawnictwa AWF s. 196-198
Plan wydawniczy na 2014 rok s. 199-201