Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Być blisko czytelnika s. 5
W dobrych zawodach wystąpił Maciej Droń s. 7-8
Misja Biblioteki s. 9
Biblioteka Główna - jej historia i stan obecny Katarzyna Baran s. 10-13
Kilka słów o bibliotece i jej kierowaniu Mariusz Pacha s. 14-15
Zestawienie prac doktorskich obronionych w roku 2004 w Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach s. 23-25
Bazy danych dostępnych w Bibliotece Głównej s. 26-28
Instrukcja wyszukiwania książek w katalogu OPAC s. 29-33
"Edukacja poprzez sport", red. Z. Dziubiński, Warszawa 2004 : [recenzja] Krzysztof Sas-Nowosielski Zbigniew Dziubiński (aut. dzieła rec.) s. 34-35
Wykaz książek zarejestrowanych w Bibliotece w I kwartale 2005 roku s. 36-67
Nowości Wydawnicze Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach s. 68
Adresy kontaktowe s. 69
Schemat organizacyjny Biblioteki Głównej AWF w Katowicach s. 70
Godziny otwarcia agend Biblioteki s. 71