Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Features of bibliotherapy books Daiva Janavičienė s. 10-18
Основные направления использования библиотерапии в работе социального педагога и педагога-дефектолога Marina Saltykova-Volkovič s. 19-33
Miejsce książki i biblioterapii w życiu dziecka przewlekle chorego Lidia Ippoldt s. 34-44
Literatura fantastyczna w terapii wspomagającej młodzież z problemami okresu adolescencji Edyta Izabela Rudolf s. 45-62
Oddziaływanie terapeutyczne literatury pięknej w życiu studentów Urszula Lisowska-Kożuch s. 63-79
Polska biblioterapia w sieci : subiektywna ocena korzyści i zagrożeń Bronisława Woźniczka-Paruzel s. 80-94
Wybrane programy biblioterapii na świecie Beata Żołędowska-Król s. 95-104
Książka zawsze pomoże : działalność Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego Agnieszka Chamera-Nowak s. 105-113
Słowo łączy pokolenia : Korczak współczesnym biblioterapeutą? Małgorzata B. Siemież s. 114-125
Terapeutyczna funkcja literatury pięknej na przykładzie "Niedzieli" (1926-1939) Agnieszka Bajor s. 126-135
Projekt "Digitálna knižnica a digitálny archív" : relacja z pobytu w Słowackiej Bibliotece Narodowej w Martinie Maria Kycler s. 136-138
Skarby Biblioteki Uniwersyteckiej w Pałacu Królewskim we Wrocławiu Dariusz Przybytek s. 139-141
Walne Zgromadzenie Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES, (Tarnów 15–17 września 2014) Bogumiła Warząchowska s. 142-145
Seminarium w Jubileuszowym Roku Czytelnika Renata Sowada s. 146-149
"Książka i młody czytelnik. Zbliżenia, oddalenia, dialogi. Studia i szkice", Grzegorz Leszczyński, Michał Zając, Warszawa 2013 : [recenzja] Ewa Małgorzata Mrowiec Grzegorz Leszczyński (aut. dzieła rec.) Michał Zając (aut. dzieła rec.) s. 150-154
"Miejsce biblioteki pedagogicznej w zmieniającej się przestrzeni edukacji i informacji", pod red. nauk. Agnieszki Fludy-Krokos, Wandy Dudek, Anny Piotrowskiej, Kraków 2014 : [recenzja] Jadwiga Picha Wanda Dudek (aut. dzieła rec.) Agnieszka Fluda-Krokos (aut. dzieła rec.) Anna Piotrowska (aut. dzieła rec.) s. 155-159
Otwartość w Sieci i prawo autorskie Marta Kunicka s. 160
Znaczenie udostępniania kopii cyfrowych regionalnych zbiorów bibliotecznych w Sieci Marta Kunicka s. 160-161
Narodowe Czytanie Trylogii Marta Kunicka s. 161
Śląski Wawrzyn Literacki 2013 Izabela Jurczak s. 161-162
Czytanie łączy pokolenia Marta Kunicka s. 162
Czytelnictwo w dobie ery cyfrowej Marta Kunicka s. 162-163
Biblioteka w czasie - czas w bibliotece Marta Kunicka s. 163-164
Aktualny wykaz czasopism dostępnych w Bibliotece Głównej AWF im. Jerzego Kukuczki w Katowicach s. 166-169
Bazy danych dostępne w Bibliotece Głównej AWF im. Jerzego Kukuczki w Katowicach s. 170
Wykaz książek zarejestrowanych w Bibliotece Głównej AWF w Katowicach w II kwartale 2014 roku s. 171-185
Wydawnictwa AWF s. 186-188