Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Misja Biblioteki s. 6
Komputeryzacja Biblioteki Głównej AWF w Katowicach Katarzyna Baran s. 7-12
Patroni akademii wychowania fizycznego w Polsce Maciej Droń s. 13-14
Koncepcja zarządzania strategicznego w Bibliotece Głównej Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach : zarys Mariusz Pacha s. 15-18
Nasza Biblioteka w 2005 roku w statystyce : (ale trochę inaczej) Mariusz Pacha s. 19-22
Osoby Niepełnosprawne w Społeczeństwie Wiedzy Agnieszka Stachura s. 23-26
Galeria Przy Schodach Agnieszka Stachura s. 27-29
"Lore of Running", Tim Noakes, Champaign 2003 ; "Precision Heart Rate Training", ed. Edmund Burke, Champaign 1998 : [recenzja] Janusz Iskra Edmund Burke (aut. dzieła rec.) Tim Noakes (aut. dzieła rec.) s. 30-32
"Genetyka zachowania", R. Plomin [et al.], [Warszawa] 2001 : [recenzja] Krzysztof Sas-Nowosielski Robert Plomin (aut. dzieła rec.) s. 33-34
Nowości wydawnicze s. 35-36
Plan wydawniczy na 2006 rok s. 37
Aktualny wykaz czasopism s. 38-44
Bazy danych dostępne w Bibliotece Głównej s. 45-47
Wykaz książek zarejestrowanych w Bibliotece w I kwartale 2006 roku s. 48-78
Adresy kontaktowe s. 78
Godziny otwarcia agend Biblioteki s. 79