Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji Jolanta Gwioździk s. 9-11
Cyfryzacja kultury książki - koncepcje i realizacje Małgorzata Góralska s. 13-23
Elektroniczna książka w elektronicznym czytniku - nowy sposób obcowania z tekstem Arkadiusz Pulikowski s. 24-32
Dzielenie się wiedzą w Internecie Sabina Cisek s. 33-42
Polskie czasopisma open access - próba charakterystyki Aneta Drabek s. 43-54
Nowe życie online, czyli publikacje uczelni niepublicznej w środowisku cyfrowym Monika Jędralska s. 55-66
Spotkanie Kierowników Bibliotek Prawniczych Magdalena Gapińska Marta Kunicka s. 67-69
Sprawozdanie z XV Walnego Zgromadzenia Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES, Olsztyn, 7-10.09.2009 r. Bogumiła Warząchowska s. 70-75
Sprawozdanie z II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Technologie informacyjne oparte na wiedzy", Chorzów, 22 września 2009 roku Joanna Kulik s. 76-79
"Słowa, słowa, słowa...", czyli rozmowa o dialogu : sprawozdanie z konferencji "Jak to powiedzieć? Dialog w bibliotece" Aleksandra Nycz s. 80-82
"Regionalna prasa bibliotekarska - doświadczenia i perspektywy", Szczecin, 8-9 października 2009 Joanna Chwałek s. 83-88
"Młodzi w erze informacji" : sprawozdanie z III Ogólnopolskiej Konferencji Studenckich Kół Naukowych Bibliotekoznawców, 23.10.2009 r. Anna Suchecka Jagoda Szostak s. 89-91
"Święto tyskich bibliotekarzy" : sprawozdanie z II Przeglądu Działalności Dorobku Tyskich Bibliotekarzy Szkolnych oraz konferencji "Psychologia w bibliotece" Anna Suchecka Jagoda Szostak s. 92-93
Sprawozdanie z XIII Targów Książki w Krakowie Grażyna Tetela s. 94-96
II Konferencja Naukowa "Lublin a książka - centrum i peryferie", (Lublin, 5-6 listopada 2009 roku) Jolanta Gwioździk s. 97-100
"Biblioteki kościelne i klasztorne w Polsce. Historia i współczesność", red. H. Olszar, B. Warząchowska, Katowice 2009 : [recenzja] Zdzisław Gębołyś Henryk Olszar (aut. dzieła rec.) Bogumiła Warząchowska (aut. dzieła rec.) s. 101-104
"Partnerzy bibliotek : model komunikacji z otoczeniem", pod red. Izabeli Jurczak i Elżbiety Okularczyk, Łódź 2008 : [recenzja] Marcin Malinowski Izabela Jurczak (aut. dzieła rec.) Elżbieta Okularczyk (aut. dzieła rec.) s. 104-105
"Władysław Dąbrowski (1884-1970) : karta do zapomnianej biografii emigracyjnego społecznika i wielkiego miłośnika książki w Paryżu : (na podstawie spuścizny i kolekcji znajdujących się w archiwum Towarzystwa Historyczno-Literackiego i Bibliotece Polskiej w Paryżu)", Maria Kalczyńska, Paryż-Kraków-Opole 2008 : [recenzja] Anna Marcol Maria Kalczyńska (aut. dzieła rec.) s. 106-108
"Kodeksy etyki bibliotekarskiej na świecie : antologia narodowych kodeksów etycznych", pod red. Zdzisława Gębołysia i Jacka Tomaszczyka, Warszawa 2008 : [recenzja] Barbara Pytlos Zdzisław Gębołyś (aut. dzieła rec.) Jacek Tomaszczyk (aut. dzieła rec.) s. 108-112
III Zebranie Śląskiej Biblioteki Cyfrowej Damian Ziółkowski s. 113-114
Śląski Wawrzyn Literacki 2008 Izabela Jurczak s. 114
II Sportowy Turniej Bibliotekarzy Damian Ziółkowski s. 115
Skarby Biblioteki Jagiellońskiej Marta Kunicka s. 115-116
Targi Książki Akademickiej i Naukowej ACADEMIA 2009 Marta Kunicka s. 116
Wrocławskie Promocje Dobrych Książek Marta Kunicka s. 117-118
Kalendarz imprez bibliotecznych Marta Kunicka s. 117
Konkurs Polskiej Sekcji IBBY Marta Kunicka s. 117
Trud, fantazja i przygoda, nawyki i umiejętności Adam Cichosz Paweł Kaźmierczak s. 119-122
Galeria to nie tylko wystawy fotografii Agnieszka Stachura s. 123-124
"Konflikty w pracy", Robert J. Edelmann, Gdańsk 2005 : [recenzja] Janusz Ropski Robert J. Edelmann (aut. dzieła rec.) s. 125-128
"Z dziejów kultury fizycznej na Śląsku", Tom 1 : "Rozwój kultury fizycznej na Śląsku w latach 1919-1989", pod red. Mirosława Ponczka i Karla Heinza Schodroka, Katowice 2009 : [recenzja] Tomasz Dubrawski Mirosław Ponczek (aut. dzieła rec.) Karl Heinz Schodrok (aut. dzieła rec.) s. 129-133
Zestawienie prac doktorskich obronionych w 2009 roku w Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach s. 135-137
Aktualny wykaz czasopism dostępnych w Bibliotece Głównej AWF w Katowicach s. 138-145
Bazy danych dostępne w Bibliotece Głównej AWF w Katowicach s. 146-148
Wykaz książek zarejestrowanych w Bibliotece Głównej AWF w Katowicach w III i IV kwartale 2009 roku s. 149-197
Nowości wydawnicze AWF s. 199-206