Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
O pracownikach i użytkownikach bibliotek... Aneta Drabek Izabela JUrczak s. 9-11
Mobilność bibliotekarza = zadowolenie czytelnika? Agata Walczak-Niewiadomska s. 14-25
Społeczno-ekonomiczne korzyści dla użytkowników bibliotek wynikające z korzystania z usług informacyjno-bibliotecznych – zarys teoretyczny Anna Konieczko s. 26-33
Praconicy i użytkownicy szkolnych multimedialnych centrów informacji w Polsce Hanna Batorowska s. 34-51
Proces przeprowadzania zmianw układzie zbiorów magazynowych bibliotekiuniwersyteckiej UWM w Olsztynie Ewa Rudnicka s. 52-67
Bibliotekarz a użytkownik: możliwości nakreśleniarelacji na podstawie wypowiedzi uczestników forum internetowego Magdalena Janas s. 68-80
Nowoczesna biblioteka w społeczeństwie wiedzy Agnieszka Tomasik s. 81-91
Z wizytą w bibliotekach Zagrzebia: pobyt szkoleniowy ERASMUS+ Maria Kycler Agata Muc Bogumiła Warząchowska s. 92-101
Wyjazd szkoleniowy do biblioteki Uniwersytetu w Padwie w ramachprogramu ERASMUS+ Eliza Lubojańska Ewa Olszowy s. 102-109
Wyjazd szkoleniowy w ramach programu ERASMUS+ (Uniwersytet Mateja Bela, Bańska Bystrzyca – Słowacja) Barbara Kołodziej Gabriela Łącka s. 110-114
"Ciekawe przypadki z życia książki, czyli "Nie jest grzechem lubić książki dla nich samych…"", Dorota Pietrzkiewicz, Warszawa 2015 : [recenzja] Agnieszka Fluda-Krokos Dorota Pietrzkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 115-123
"Library and Information Science: A Guide to Key Literature and Sources", Michael F. Bemis, Chicago 2014 : [recenzja] Beata Żołędowska-Król Michael F. Bemis (aut. dzieła rec.) s. 124-126
"Bolesław Ciepiela: monografi a biobibliograficzna", Zdzisław Gębołyś, Sosnowiec 2015 : [recenzja] Bogumiła Warząchowska Zdzisław Gębołyś (aut. dzieła rec.) s. 127-136
"Dyplomaci sascy o powstaniu listopadowym", Henryk Kocój, Kraków 2014 : [recenzja] Adam Cichosz Henryk Kocój (aut. dzieła rec.) s. 138-142
Aktualny wykaz czasopism dostępnych w Bibliotece Głównej AWF im. Jerzego Kukuczkiw Katowicach s. 143-146
Bazy danych dostępne w Bibliotece Głównej AWF im. Jerzego Kukuczki w Katowicach s. 147
Wykaz książek zarejestrowanych w Bibliotece Głównej AWF w Katowicach w II kwartale 2015 roku s. 148-167
Wydawnictwa AWF s. 168-170