Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Typy edycji muzycznych w kontekście głównych tendencji edytorstwa naukowego Sonia Wronkowska s. 10-27
Das Rism - Institution und Lexikon für Musikquellen weltweit Guido Kraus s. 28-37
Libretta dzieł wokalnych z połowy XVIII wieku w zbiorach Biblioteki Ordynackiej Radziwiłłów w Nieświeżu Irena Bieńkowska s. 38-50
Panny z okładek : zakonnice aktywne muzycznie w klasztorach benedyktynek w XVIII wieku Magdalena Walter-Mazur s. 51-63
„Пороховой магазин революции” : исторические песни Юлиана Урсына Немцевича Наталья Фирсова s. 64-74
Zbiory Konserwatorium Muzycznego Heleny Kijeńskiej w Bibliotece Akademii Muzycznej w Łodzi Magdalena Kaczmarek s. 75-106
Z badań nad proweniencją zbiorów Biblioteki Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach Hanna Bias s. 107-118
Dokumenty muzyczne w Bibliotece Teologicznej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Bogumiła Warząchowska s. 119-132
Grafika XIX-wiecznych druków muzycznych : wybrane zagadnienia Urszula Kusiak s. 133-141
Zbiory muzyczne Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego Oddział w Cieszynie : rekonesans badawczy Elżbieta Kudelska s. 142-151
"Digitalizacja. Problemy prawne i organizacyjne w praktyce działania bibliotek cyfrowych oraz repozytoriów", Warszawa, 17 stycznia 2013 roku Eliza Lubojańska s. 152-155
"Zasady redagowania i wydawania czasopism naukowych", Warszawa, 16 lipca 2013 roku Katarzyna Baran s. 156-160
Sprawozdanie z konferencji Międzynarodowego Stowarzyszenia Muzycznych Bibliotek, Archiwów i Centrów Informacji IAML w Wiedniu, 25 lipca - 2 sierpnia 2013 roku Hanna Bias s. 161-163
"Wyzwania współczesnego bibliotekarza - gromadzenie zbiorów, nowe technologie, prawo", XXXI Konferencja Problemowa Bibliotek Medycznych w Katowicach, Katowice, 16-18 września 2013 roku Agata Muc s. 164-169
"Rola biblioteki w zakresie parametryzacji uczelni" - 28 Forum Sekcji Bibliotek Szkół Wyższych SBP, Częstochowa, 18 września 2013 roku Alicja Paruzel s. 170-172
"Kultura muzyczna Katowic i jej dzieje", red. Antoni Barciak, Katowice 2013 : [recenzja] Bogumiła Warząchowska Antoni Barciak (aut. dzieła rec.) s. 173-177
"Twórczy uniwersytet - twórczy student. Przewodnik dla studentów Uniwersytetu Łódzkiego", red. Jarosław Płuciennik, Kinga Klimczak, Łódź 2013 : [recenzja] Lidia Mikołajuk Kinga Klimczak (aut. dzieła rec.) Jarosław Płuciennik (aut. dzieła rec.) s. 178-182
"Muzeum Organów Śląskich = The Museum of Silesian Organ", oprac. nauk. Julian Gembalski, Katowice-Bytom 2013 : [recenzja] Eliza Lubojańska Julian Gembalski (aut. dzieła rec.) s. 183-185
XXI Konferencja Redaktorów Gazet Akademickich Marta Kunicka s. 186
Spotkanie autorskie z Wojciechem Kuczokiem Marta Kunicka s. 187
CINiBA - biblioteka bez barier Marta Kunicka s. 187
Promocja albumu Michała Jagiełły i Krzysztofa Wojnarowskiego Marta Kunicka s. 188
Śląska Internetowa Biblioteka Zbiorów Zabytkowych Marta Kunicka s. 188
Konferencja Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich Marta Kunicka s. 189
Zaczytane Katowice Marta Kunicka s. 189-190
Europejska Noc Literatury Izabela Jurczak s. 190
Śląski Wawrzyn Literacki 2012 wręczony Izabela Jurczak s. 190-191
Aktualny wykaz czasopism dostępnych w Bibliotece Głównej AWF im. Jerzego Kukuczki w Katowicach s. 194-197
Bazy danych dostępne w Bibliotece Głównej AWF im. Jerzego Kukuczki w Katowicach s. 198
Wykaz książek zarejestrowanych w Bibliotece Głównej AWF w Katowicach w III kwartale 2013 roku s. 199-212
Wydawnictwa AWF s. 213-216