Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Święty Wawrzyniec, diakon i męczennik : ok. 230 - ok. 258 : patron bibliotekarzy s. 4
Misja Biblioteki s. 5
Formy działalności Biblioteki Głównej - gromadzenie i opracowanie zbiorów Katarzyna Baran s. 7-10
Kilka uwag o pracy Sekcji Udostępniania Zbiorów Maciej Droń s. 11-12
III Forum Bibliotekarzy Sekcji Bibliotek Szkół Wyższych SBP w Katowicach Joanna Chwałek s. 13-16
Ogólnopolskie Spotkanie Pracowników Oddziałów Informacji Naukowej Katarzyna Szaniewska s. 17-18
Aktualny wykaz czasopism s. 19-25
Bazy danych dostępne w Bibliotece Głównej s. 26-28
Instrukcja wyszukiwania książek w katalogu OPAC s. 29-33
Niepełnosprawni na lekcjach wychowania fizycznego i zawodach sportowych Janusz Iskra Krystyna Gawlik (aut. dzieła rec.) Anna Zwierzchowska (aut. dzieła rec.) s. 34-36
"Szkice z dziejów kultury fizycznej", Marek Ordyłowski, Zielona Góra 2005 : [recenzja] Mirosław Ponczek Marek Ordyłowski (aut. dzieła rec.) s. 36-38
Wykaz książek zarejestrowanych w Bibliotece w II kwartale 2005 roku s. 39-73
Nowości Wydawnicze Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach s. 74-75
Adresy kontaktowe s. 76
Schemat organizacyjny Biblioteki Głównej AWF w Katowicach s. 77
Godziny otwarcia agend Biblioteki s. 78