Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Biblioteka akademicka jako organizacja ucząca i ucząca się Maria Bosacka s. 10-17
Szkolenie użytkowników w polskich bibliotekach uczelnianych : historia i współczesność Aleksandra Marciniak s. 18-28
Szkolenia biblioteczne w polskich i francuskich bibliotekach uniwersyteckich - próba porównania Maria Stachnik s. 29-39
Metodyka pracy bibliotecznej z czytelnikiem obcojęzycznym - od postulatów i oczekiwań w stronę praktycznych rozwiązań : (na przykładzie bibliotek Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego) Daniel Skwirut s. 40-51
Popularyzacja wiedzy naukowej i upowszechnianie kultury w bibliotece akademickiej Magdalena Janas Renata M. Zając s. 52-64
Przysposobienie biblioteczne w sieci bibliotecznej Uniwersytetu Śląskiego w latach 1971-2010 Aleksandra Kaszper s. 65-74
Developing an Online Tutorial to Support Information Literacy Skills Provision in Dublin City University Siobhán Dunne Amanda Halpin s. 75-83
Formación de usuarios en la Universidad Autónoma de Madrid : Biblioteca de Humanidades María Jesús Calderón Varona s. 84-92
Учебно-образовательный аспект деятельности отдела рукописей и книжных памятников: опыт работы Научной библиотеки Томского университета Galina Iosifovna Kolosova s. 93-100
Działalność dydaktyczna polskich bibliotek wyższych szkół niepublicznych Aleksandra Marciniak s. 101-109
Sprawozdanie z konferencji "Gdzie jesteś czytelniku? Rola i miejsce biblioteki w strategii i działalności uczelni wyższej", (Gliwice, 29 września 2011 roku) Monika Moszczyńska s. 110-113
Pierwsza edycja Targów Książki w Katowicach, (20-23 października 2011 roku) Renata Ćmiel s. 114-116
"Nowa Biblioteka. New Library", Czasopismo Koła Naukowego Bibliotekoznawców Uniwersytetu Śląskiego", 1998-2001 ; "Nowa Biblioteka. New Library", Zeszyty Monograficzne Koła Naukowego Bibliotekoznawców Uniwersytetu Śląskiego", 2010-2011 : [recenzja] Bogumiła Warząchowska s. 117-121
Koleje Śląskie biblioteką na kółkach Marta Kunicka s. 122-123
Europejskie spotkania z kulturą Marta Kunicka s. 122
Wernisaż wystawy Roma Barocca Marta Kunicka s. 122
Biblioteki cyfrowe, systemy zarządzania, obsługi oraz kryteria oceny Marta Kunicka s. 123
Dziewiętnastowieczna lekkoatletyka w książkach Huberta Hamachera, "Leichtathletik im 19. Jahrhundert. Geschichte und Statistik" Janusz Iskra s. 126-132
Biblioteka AWF im. Jerzego Kukuczki w Katowicach w 2011 roku s. 133-135
Aktualny wykaz czasopism dostępnych w Bibliotece Głównej AWF im. Jerzego Kukuczki w Katowicach s. 136-139
Bazy danych dostępne w Bibliotece Głównej AWF im. Jerzego Kukuczki w Katowicach s. 140
Wykaz książek zarejestrowanych w Bibliotece Głównej AWF w Katowicach w I kwartale 2012 roku s. 141-167
Wydawnictwa AWF s. 168-170
Plan wydawniczy na 2012 rok s. 171-172