Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
O prawie w bibliotekach... Marta Kunicka s. 9-11
Wpływ prawa wspólnotowego na polskie prawo autorskie Piotr Ślęzak s. 14-36
Prawo autorskie w działalności bibliotek Marlena Jankowska s. 37-45
Prawo autorskie w odniesieniu do zbiorów specjalnych - refleksje badacza literatury dawnej Mariola Jarczykowa s. 46-59
Uprawnienia i obowiązki bibliotek w świetle przepisów Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych : zagadnienia wybrane Paweł Snopek s. 60-67
Wolne oprogramowanie : podstawowe pojęcia i warunki Jacek Tokarski s. 68-74
Licencjonowanie zasobów elektronicznych w bibliotekach Barbara Szczepańska s. 75-83
Status prawny bibliotekarzy akademickich, ze szczególnym uwzględnieniem bibliotekarzy dyplomowanych Ewa Dobrzyńska-Lankosz s. 84-92
Hекоторые аспекты деятельности библиотек Казахстана : (правовая характеристика основных нормативных актов) Dinara Ismailova s. 93-99
Otwarty program nauczania o prawie autorskim dla bibliotekarzy Daria Gęsicka Beata Marek s. 100-106
Zarządzanie własnością intelektualną : sprawozdanie ze szkolenia przeprowadzonego przez rzecznika patentowego Uniwersytetu Śląskiego mgr Mariusza Grzesiczaka, (5 lipca 2012 roku) Bogumiła Warząchowska s. 107-110
Walka bibliotekarzy Uniwersytetu Śląskiego o odzyskanie prawa do dłuższego wymiaru urlopu Ewa Żurawska s. 111-114
"Prawo autorskie w pracy bibliotekarza", Bolesław Howorka, Warszawa 2012 : [recenzja] Izabela Swoboda Bolesław Howorka (aut. dzieła rec.) s. 115-119
Pierwsza szczecińska edycja Odjazdowego Bibliotekarza Iwona Sagan Marta Sztark-Żurek s. 120-123
Wystawa Ilustracji Książkowej Izabela Jurczak s. 123-124
Zagłębiowskie Nagrody "Humanitas" 2012 Izabela Jurczak s. 124
Porównanie szans trzech powstań narodowych - Kościuszkowskiego, Listopadowego i Styczniowego Henryk Kocój s. 126-148
W rocznicę powstania listopadowego : porównanie szans trzech polskichpowstań Adam Cichosz s. 149-156
"Obrona cywilna Rzeczypospolitej Polskiej. Zarządzanie bezpieczeństwem", Franciszek R. Krynojewski, Warszawa 2012 : [recenzja] Adam Cichosz Franciszek R. Krynojewski (aut. dzieła rec.) s. 157-159
Aktualny wykaz czasopism dostępnych w Bibliotece Głównej AWF im. Jerzego Kukuczki w Katowicach s. 160-163
Bazy danych dostępne w Bibliotece Głównej AWF im. Jerzego Kukuczki w Katowicach s. 164
Wykaz książek zarejestrowanych w Bibliotece Głównej AWF w Katowicachw III kwartale 2012 roku s. 165-179
Wydawnictwa AWF s. 180-181