Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Dekada e-learningu w Polsce Marlena Gęborska s. 10-27
E-learning in (the academic) library, library in e-learning Marek Nahotko s. 28-40
Otwarte kursy e-learningowe dostępne na platformie Uniwersytetu Śląskiego Katarzyna Trojańczyk s. 41-55
Założenia do budowy scenariusza szkolenia e-learningowego Marta Dmitruk s. 56-61
Wybrane technologie i narzędzia dla e-learningu : przegląd badań Jolanta Szulc s. 62-76
E-learning w likwidacji barier edukacyjnych Aleksandra E. Adamczyk s. 77-90
E-learning, edukacja na odległość, zdalna edukacja, kształcenie na odległość, e-edukacja : bibliografia w wyborze Katarzyna Trojańczyk s. 91-97
Trzy konferencje "E-learning wyzwaniem dla bibliotek", Elbląg - Warszawa - Częstochowa (2009-2011) - trzy lata kształtowania świadomości potrzeby nowoczesnego spojrzenia na bibliotekę Hanna Batorowska s. 98-105
Druga edycja Targów Książki w Katowicach, (7-9 września 2012 roku) Renata Ćmiel s. 106-108
"Google to nie wszystko" - warsztaty skutecznego przeszukiwania zasobów cyfrowych, (Dąbrowa Górnicza, 12 września 2012 roku) Anna Suchecka s. 109-110
Sprawozdanie z otwarcia Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej, (Katowice, 12 października 2012 roku) Radosław Jeż Anna Konieczko s. 111-115
Krajowy Kongres Kultury Książki, (Katowice, 24-26 października 2012 roku) Jolanta Gwioździk s. 116-123
"O bibliotekach po mojemu", Jacek Wojciechowski, Warszawa 2012 : [recenzja] Maria Pidłypczak-Majerowicz Jacek Wojciechowski (aut. dzieła rec.) s. 124-125
"Biblioteka w środowisku społecznościowego Internetu : biblioteka 2.0", Grzegorz Gmiterek, Warszawa 2012 : [recenzja] Izabela Swoboda Grzegorz Gmiterek (aut. dzieła rec.) s. 126-132
Księgarnia "Libros libres" w Madrycie Marta Kunicka s. 133-134
Śląski Wawrzyn Literacki 2011 Izabela Jurczak s. 133
Konferencja "Modele współpracy bibliotek publicznych - czy razem możemy więcej, szybciej, lepiej?" Marta Kunicka s. 134
Konferencja "Europejski styl zarządzania biblioteką. Szwedzkie wyszukiwanie, polska biblioteka, brytyjskie zabezpieczenia - ARENA, PATRON i RFID" Marta Kunicka s. 134-135
Konferencja "Biblioteka - centrum kultury" Marta Kunicka s. 135
Konferencja "Informacja do zadań specjalnych" Marta Kunicka s. 136
"Studia i szkice w zakresie polskiej i zagranicznej teorii oraz historii kultury fizycznej", pod red. Pawła Króla, Rzeszów 2012 : [recenzja] Tomasz Knapik Paweł Król (aut. dzieła rec.) s. 140-144
"Z dziejów kultury fizycznej w Sosnowcu", pod red. Mirosława Ponczka, Sławomira Witkowskiego, Adama Fryca, Sosnowiec-Katowice 2012 : [recenzja] Joanna Daniluk Adam Fryc (aut. dzieła rec.) Mirosław Ponczek (aut. dzieła rec.) Sławomir Witkowski (aut. dzieła rec.) s. 145-148
Zestawienie prac doktorskich obronionych w 2012 roku w Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach s. 149
Aktualny wykaz czasopism dostępnych w Bibliotece Głównej AWF im. Jerzego Kukuczki w Katowicach s. 150-153
Bazy danych dostępne w Bibliotece Głównej AWF im. Jerzego Kukuczki w Katowicach s. 154
Wykaz książek zarejestrowanych w Bibliotece Głównej AWF w Katowicach w IV kwartale 2012 roku s. 155-172
Wydawnictwa AWF s. 173-174