Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Bezpieczeństwo informacji w bibliotece w świetle ekologii informacji Wiesław Babik s. 10-16
  Zacytuj
 • Udostępnij
Książkowe znaki własnościowe i ich znaczenie dla ochrony zbiorów przed kradzieżą Marianna Czapnik s. 17-29
  Zacytuj
 • Udostępnij
Региональный центр по работе с книжными памятниками в Томской области: история и современное состояние Галина Иосифовна Колосова s. 30-40
  Zacytuj
 • Udostępnij
Bezpieczeństwo danych i systemów informacyjnych w bibliotekach. Przegląd stanu prawnego Agnieszka Jezierska Andrzej Koziara s. 41-53
  Zacytuj
 • Udostępnij
Bezpieczeństwo systemów informatycznych w bibliotekach – modele pracy systemów bibliotecznych Andrzej Koziara s. 54-66
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wybrane aspekty praktyczne zapewnienia bezpieczeństwa bibliotecznych systemów informacyjnych w świetle obowiązujących norm Agnieszka Jezierska Andrzej Koziara s. 67-80
  Zacytuj
 • Udostępnij
Prawne aspekty bezpieczeństwa w bibliotece : wybrane zagadnienia Błażej Mądrzycki s. 81-91
  Zacytuj
 • Udostępnij
Rola Związku Nauczycielstwa Polskiego w zakresie kształtowania bezpieczeństwa pracy w bibliotece akademickiej Aneta Trojanowska Tomasz Żarski s. 92-103
  Zacytuj
 • Udostępnij
Bezpieczeństwo socjalne a praca w bibliotece Maria Garczyńska s. 104-116
  Zacytuj
 • Udostępnij
Socjologiczne uwarunkowania problemów zadowolenia z pracy i rozwoju zawodowego bibliotekarzy Sławomira Kamińska-Berezowska Małgorzata Suchacka s. 117-138
  Zacytuj
 • Udostępnij
Zagrożenia zdrowotne w pracy bibliotekarzy : zarys problematyki Andrzej Ziarko s. 139-155
  Zacytuj
 • Udostępnij
Bezpieczeństwo pracy w bibliotece : spis bibliograficzny Witold Sygocki s. 156-162
  Zacytuj
 • Udostępnij
Pierwsza pomoc dla bibliotekarzy : postępowanie w ostrych zespołach wieńcowych Andrzej Ziarko s. 163-171
  Zacytuj
 • Udostępnij
„Stres w pracy – znajdziemy rozwiązanie”, Katowice, 18 czerwca 2015 r. Maria Kycler s. 172-175
  Zacytuj
 • Udostępnij
Oprawy historyczne – katalogowanie i język opisu, Londyn, 23–24 czerwca 2015 r. Marianna Czapnik s. 176-180
  Zacytuj
 • Udostępnij
"Śląsk Literacki XX i XXI wieku" : VII Powiatowa Konferencja Regionalna dla bibliotekarzy, nauczycieli i regionalistów, Toszek, 15 października 2015 r. Bogumiła Warząchowska s. 181-184
  Zacytuj
 • Udostępnij
Śląskie Targi Książki Marta Kunicka s. 185-189
  Zacytuj
 • Udostępnij
"Z życia książki : ochrona i konserwacja zbiorów bibliotecznych oraz konteksty : prace dedykowane profesorowi Leonardowi Ogiermanowi", pod red. Anny Tokarskiej, Katowice 2015 : [recenzja] Hanna Langer Anna Tokarska (aut. dzieła rec.) s. 190-196
  Zacytuj
 • Udostępnij
"Konserwacja zabytkowych pergaminów : nowe metody uzupełniania ubytków z użyciem włókien pergaminowych", Weronika Liszewska, Warszawa 2012 : [recenzja] Agnieszka Bangrowska Weronika Liszewska (aut. dzieła rec.) s. 197-200
  Zacytuj
 • Udostępnij
Recenzenci współpracujący z redakcją w 2015 roku s. 201-202
  Zacytuj
 • Udostępnij
Zestawienie prac doktorskich obronionych w 2015 roku w Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach s. 204-205
  Zacytuj
 • Udostępnij
Aktualny wykaz czasopism dostępnych w bibliotece głównej AWF im. Jerzego Kukuczki w Katowicach s. 206-209
  Zacytuj
 • Udostępnij
Bazy danych dostępne w Bibliotece Głównej AWF im. Jerzego Kukuczki w Katowicach s. 210
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wykaz książek zarejestrowanych w Bibliotece Głównej AWF w Katowicach w IV kwartale 2015 roku s. 211-223
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wydawnictwa AWF s. 224-225
  Zacytuj
 • Udostępnij