Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji Jolanta Gwioździk s. 9-12
Automatyczne tworzenie metadanych Marek Nahotko s. 13-31
Format MARC 21 dla książki - krok po kroku Agata Kyzioł s. 32-72
Dylematy opracowania zbiorów kartograficznych - na przykładzie Biblioteki Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego Urszula Iwańska Irena Nowak s. 73-85
Konferencja Naukowa "Spotkanie z archiwum", (Katowice, 13 kwietnia 2010 r.) Dominika Paleczna s. 87-89
Sprawozdanie z 55. Międzynarodowych Targów Książki w Warszawie Przemysław Kasperkiewicz s. 90-96
"Sport, turystyka i rekreacja bibliotekarzy", I Konferencja Naukowa (Katowice, 25 czerwca 2010 r.) Mariusz Pacha s. 97-100
"Jakość usług bibliotecznych w społeczeństwie informacyjnym", red. J. Kamińska, B. Żołędowska-Król, Warszawa 2009 : [recenzja] Agata Muc Joanna Kamińska (aut. dzieła rec.) Beata Żołędowska-Król (aut. dzieła rec.) s. 101-109
Bibliosfera.net Dominika Paleczna s. 109-112
"Biblioteki szkół wyższych w społeczeństwie wiedzy. Uwarunkowania i wybrane zagadnienia", T. 1, "Konteksty i uwarunkowania", pod red. Z. Gębołysia, Katowice 2010 ; "Biblioteki szkół wyższych w społeczeństwie wiedzy. Uwarunkowania i wybrane zagadnienia", T. 2, "Narzędzia i formy funkcjonowania", pod red. I. Sochy, Katowice 2010 : [recenzja] Bogumiła Warząchowska Zdzisław Gębołyś (aut. dzieła rec.) Irena Socha (aut. dzieła rec.) s. 112-119
Warszawskie Targi Książki Marta Kunicka s. 121
VIII Spotkanie Kierowników Bibliotek Prawniczych Marta Kunicka s. 122-123
55. Międzynarodowe Targi Książki Marta Kunicka s. 122
Zagłębiowskie laury Izabela Jurczak s. 123-124
III Sportowy Turniej Bibliotekarzy Damian Ziółkowski s. 124-125
Historia zdjęciem pisana Dorota Kusa Jadwiga Mamzer s. 127-129
AWF na szczytach świata Piotr Halemba s. 130-132
Aktualny wykaz czasopism dostępnych w Bibliotece Głównej AWF w Katowicach s. 133-136
Bazy danych dostępne w Bibliotece Głównej AWF w Katowicach s. 137-138
Wykaz książek zarejestrowanych w Bibliotece Głównej AWF w Katowicach w II kwartale 2010 roku s. 139-158
Nowości wydawnicze AWF s. 159-160