Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Czytelnicy "jadowitych skryptów" : z dziejów recepcji reformacyjnych prac polemicznych Mariola Jarczykowa s. 9-21
Ślady użytkowania książek w księgozbiorze Ludwika Brożka Katarzyna Wojtek s. 22-30
Czytelnictwo Polonii wiedeńskiej - zarys stanu i perspektywy badań Dorota Dobrucka s. 31-40
Analiza preferencji czytelniczych w placówkach Biblioteki Raczyńskich objętych udostępnianiem w systemie Horizon Anna Kleiber s. 41-58
"Library anxiety" jako czynnik hamujący częstotliwość odwiedzin biblioteki Monika Kulik s. 59-70
Arctowie dzieciom Magdalena Kulus s. 71-78
Sytuacja wydawców książki katolickiej w Polsce przed rokiem 1989 Joanna Wróbel s. 79-91
Dokumenty życia społecznego w bibliotekach uczelni artystycznych Barbara Firla s. 105-115
Problem komputeryzacji procesów gromadzenia zbiorów w polskich bibliotekach naukowych - możliwości systemów bibliotecznych a potrzeby bibliotek Ewa Dąbrowska s. 116-124
Współczesna kultura mowy a wzorce klasyczne Małgorzata Pietrzak s. 125-139
Użytkownicy systemu biblioteczno-informacyjnego Virtua ze szczególnym uwzględnieniem Słowackiej Biblioteki Narodowej Darina Janovska s. 141-147
Większe umiejętności zawodowe poprzez ustawiczne kształcenie dorosłych (Helsinki, 17-21 października 2011) Bogumiła Urban s. 148-151
Sprawozdanie z "Ogólnopolskiej Konferencji Bibliotek Akademii i Uniwersytetów Muzycznych", (Katowice, 25-26 października 2011 roku) Hanna Bias Martyna Darowska s. 152-154
Dziewiętnastowieczna Agenda kościelna z Ligotki Kameralnej Krystyna Sulwińska s. 155-160
"Między teorią a praktyką : wybrane zagadnienia z zakresu kultury książki dzieci i młodzieży", pod red. Jadwigi Koniecznej i Marioli Antczak, Łódź 2011 : [recenzja] Agnieszka Kotwica Mariola Antczak (aut. dzieła rec.) Jadwiga Konieczna (aut. dzieła rec.) s. 161-166
Dobre Strony Marta Kunicka s. 167
Targi Książki dla Dzieci Marta Kunicka s. 168-169
Z książką na walizkach Monika Byczek s. 168
IX Konferencja Kierowników Polskich Bibliotek Prawniczych Marta Kunicka s. 169-170
I Dolnośląskie Targi Książki Muzealnej Monika Byczek s. 169
Wrocławskie Tanie Książek Czytanie Monika Byczek s. 170
Idee olimpizmu w ponadczasowym przesłaniu Pierra de Coubertina Adam Cichosz s. 171-181
"Dyplomaci pruscy o powstaniu kościuszkowskim", Henryk Kocój, Kraków 2011 : [recenzja] Adam Cichosz Henryk Kocój (aut. dzieła rec.) s. 182-186
Aktualny wykaz czasopism dostępnych w Bibliotece Głównej AWF im. Jerzego Kukuczki w Katowicach s. 187-190
Bazy danych dostępne w Bibliotece Głównej AWF im. Jerzego Kukuczki w Katowicach s. 191
Wykaz książek zarejestrowanych w Bibliotece Głównej AWF w Katowicach w III kwartale 2011 roku s. 193-195
Nowości wydawnicze AWF s. 197