Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji s. 5-6
Profesor Wojciech Szczygielski : szkic do portretu badacza Rzeczypospolitej szlacheckiej Hanka Żerek-Kleszcz s. 7-12
Bibliografia prac prof. zw. dra hab. Wojciecha Szczygielskiego za lata 1956-2006 Michał Kobierecki s. 13-20
Rodzina Papę : kupcy i bankierzy Torunia w średniowiecznej Europie Krzysztof Kopiński Krzysztof Mikulski s. 21-40
Krzepczowscy herbu Junosza : z dziejów awansu społecznego drobnej szlachty w Polsce centralnej w średniowieczu Alicja Szymczakowa s. 41-58
Żywność na miejskich wozach wojennych w późnym średniowieczu i na początku epoki nowożytnej Jan Szymczak s. 59-74
Aktywność parlamentarzystów rawskich na sejmach za panowania Wazów w latach 1587-1668 Michał Kobierecki s. 75-108
Próba określenia mentalności szlachcica XVIII wieku na podstawie pamiętnika Walentego Klichowskiego Bogdan Rok s. 109-116
Narodziny dualizmu niemieckiego : polityka Wielkiej Brytanii wobec Rzeszy Niemieckiej w latach 1748-1763 Jerzy Grobis s. 117-136
Stosunki polsko-szwedzkie w początkach panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego (1764-1774) Zbigniew Anusik s. 137-170
Początki budowy stronnictwa królewskiego na Ukrainie przez Józefa Gabriela Stempkowskiego (koniec lat sześćdziesiątych – początek siedemdziesiątych XVIII w.) Tadeusz Srogosz s. 171-184
O oratorstwie politycznym sejmów stanisławowskich Andrzej Stroynowski s. 185-208
Nominacje senatorskie Stanisława Augusta Poniatowskiego w okresie Rady Nieustającej Hanka Żerek-Kleszcz s. 209-234
Ekonomie litewskie w polityce sejmikowej Stanisława Augusta po upadku Antoniego Tyzenhauza (1780-1783) Witold Filipczak s. 235-276
Sprawa Zakonu Maltańskiego w początkach Sejmu Czteroletniego Richard Butterwick s. 277-29
Misja posła pruskiego Lucchesiniego w Warszawie (grudzień 1791 – sierpień 1792) Henryk Kocój s. 291-322
Lwowskie środowisko nauk humanistycznych na przełomie XIX i XX wieku Krystyn Matwijowski s. 323-332
Wokół biografistyki Andrzeja Załuskiego Władysław Zajewski s. 333