Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Memorabilia w "Historiach kościelnych" Sokratesa i Sozomena – kilka uwag Sławomir Bralewski s. 5-21
Administracja cywilna późnorzymskiej diecezji Tracji za Justyniana Wielkiego (527–565) Jacek Wiewiorowski s. 21-44
Irlandia a kultura religijna Syrii we wczesnym średniowieczu Ryszarda Maria Bulas s. 45-54
Działalność polityczna Jerzego Michała Potockiego w latach 1776–1789 : kariera przedstawiciela opozycji w dobie współrządów królewsko-ambasadorskich Zbigniew Anusik s. 55-89
Idee słowianofilskie wśród elit Królestwa Polskiego (1815–1830) Tomasz Matlęgiewicz s. 91-110
Obchody Święta Niepodległości jako forma aktywności opozycji politycznej w Łodzi w latach 1978–1988 Krzysztof Lesiakowski s. 111-137
"Artemidio di Efeso geografo e retore. Per la constituzione e l’interpretazione del testo del Papiro di Artemidoro", Benedetto Bravo, “Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik” 2009, Bd. 170, s. 43-63 : [recenzja] Jan Porstko-Prostyński Benedetto Bravo (aut. dzieła rec.) s. 139-140
"Sixteen Letters to Agoranomi from Late First Century Oxyrhynchus, Amin Benaissa, “Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik” 2009, Bd. 170, s. 157–185 : [recenzja] Jan Prostko-Prostyński Amin Benaissa (aut. dzieła rec.) s. 140-141
"Przyjaciele wolności. Tadeusz Kościuszko, Thomas Jefferson, Agrippa Hull", Gary B. Nash, Graham Russel, Gao Hodges, Warszawa 2009 : [recenzja] Pior Robak Gao Hodges (aut. dzieła rec.) Gary B. Nash (aut. dzieła rec.) Graham Russel (aut. dzieła rec.) s. 142-150
"Społeczeństwo i kultura w regionie świętokrzyskim w XIX i XX wieku", pod red. Urszuli Oettinger i Jerzego Szczepańskiego, Kielce 2009 : [recenzja] Jarosław Kita Urszula Oettinger (aut. dzieła rec.) Jerzy Szczepański (aut. dzieła rec.) s. 150-155
"Miejsce monopoli skarbowych w reformie stabilizacyjnej Władysława Grabskiego (1923–1925)", Paweł Grata, Rzeszów 2008 : [recenzja] Małgorzata Łapa Paweł Grata (aut. dzieła rec.) s. 156-158
Sprawozdanie z konferencji naukowej "Oskar Halecki i jego obraz Europy", Łódź 19–20 listopada 2010 r. Rafał Korczak s. 159-164
Sprawozdanie z konferencji naukowej "Rola wspólnot wyznaniowych w rozwoju miasta Łodzi", Łódź 8 grudnia 2010 r. Małgorzata Łapa s. 164-166