Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zētei historian exaision : historycy bizantyńscy w dialogu ze swoimi źródłami Andrzej Kompa s. 5-29
Prasa w życiu polskich zesłańców – Syberia Wschodnia w połowie XIX w. Franciszek Nowiński s. 31-56
Książę Józef Poniatowski w twórczości Kazimierza Bartoszewicza Ilona Florczak s. 57-74
Przemiany w położeniu kobiet w Niemczech Zachodnich po II wojnie światowej – kontynuacje i przełomy Katarzyna Jedynakiewicz-Mróz s. 75-91
Dzwony kościelne utracone w czasie II wojny światowej z terenu diecezji kieleckiej : przyczynek do zagadnienia Małgorzata Karkocha s. 93-117
Bizantyński poseł w Paryżu w 1408 r. Małgorzata Dąbrowska s. 119-131
Dzierżawa wieczysta i emfiteuza w polskim prawie przedrozbiorowym Dorota Wiśniewska-Jóźwiak s. 133-145
Realizacja zawodowa kobiet końca XIX – początku XX w. na przykładzie społeczeństwa ukraińskiego w Galicji Iwanna Czerczowycz s. 147-161
Partia Konstytucyjno-Demokratyczna wobec wybuchu I wojny światowej Edward Wiśniewski s. 163-173
Polityka zagraniczna Turcji w okresie wydarzeń czechosłowackich 1968 r. Mirosław Romański s. 175-187
"Podziały majątkowe szlachty koronnej w XVII wieku", Jacek Pielas, Kielce 2013 : [recenzja] Zbigniew Anusik Jacek Pielas (aut. dzieła rec.) s. 189-201
"Słownik biograficzny gubernatorów i wicegubernatorów w Królestwie Polskim (1867–1918)", Artur Górak, Jan Kozłowski, Krzysztof Latawiec, Lublin 2014 : [recenzja] Monika Płócienniczak Artur Górak (aut. dzieła rec.) Jan Kozłowski (aut. dzieła rec.) Krzysztof Latawiec (aut. dzieła rec.) s. 201-204
"O Piłsudskim, Dmowskim i zamachu majowym. Dyplomacja so- wiecka wobec Polski w okresie kryzysu politycznego 1925–1926", M. Wołos, Kraków 2013 : [recenzja] Andrzej M. Brzeziński M. Wołos (aut. dzieła rec.) s. 204-210
"Jerzy Giedroyć. Życie przed >>Kulturą<<”, Marek Żebrowski, Kraków 2012 : [recenzja] Przemysław Waingertner Marek Żebrowski (aut. dzieła rec.) s. 210-215
Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. "Płk Józef Beck (1894–1944) – żołnierz, dyplomata, polityk", Łódź, 9–10 października 2014 r. Bartosz Kaczorowski s. 217-220
Sprawozdanie z konferencji naukowej pt. "Legiony Polskie w okresie Wielkiej Wojny", Łódź, 22 października 2014 r. Anna Kowalczyk s. 220-225
Sprawozdanie z konferencji naukowej pt. "Stanisław Kościałkowski pamięci przywrócony", Łódź, 14–15 listopada 2014 r. Marcin Męcina s. 225-229
Sprawozdanie ze spotkania z prof. dr hab. Alicją Szymczak, Łódź, 24 listopada 2014 r. Małgorzata Karkocha s. 229-233