Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Dietetyka w De re coquinaria Maciej Kokoszko Zofia Rzeźnicka s. 5-25
Makryna Młodsza, czyli kto? : Postać świętej w pismach Grzegorza z Nyssy Jolanta Dybała s. 27-51
Genueńczycy w Cesarstwie Bizantyńskim Michel Balard s. 53-66
Struktura własności ziemskiej w powiecie pilzneńskim w roku 1629 Zbigniew Anusik s. 69-108
„Gazeta Warszawska” księdza Stefana Łuskiny o podróży Stanisława Augusta Poniatowskiego do Kaniowa w 1787 r. Małgorzata Karkocha s. 109-132
Skład narodowościowy, wyznaniowy i językowy ludności województwa łódzkiego w II Rzeczypospolitej Arkadiusz Rzepkowski s. 133-153
Ze słoniami w łóżku : pokrewność szkocko-polskich doświadczeń w ciągu czterech stuleci Neal Ascherson s. 155-167
Karol Estreicher o teatrze w Stanisławowie Adrian Uljasz s. 169-186
"Dyplomaci pruscy o powstaniu kościuszkowskim", Henryk Kocój, Kraków 2011 : [recenzja] Adam Cichosz Henryk Kocój (aut. dzieła rec.) s. 187-192
"Widmo wolności : Historia Kaukazu", Charles King, Kraków 2010 : [recenzja] Piotr Chmiel Charles King (aut. dzieła rec.) s. 192-197
"Faszyzm włoski i hitleryzm w publicystyce Romana Dmowskiego w latach 1922–1939", Michał Andrzejczak, Wrocław 2010 : [recenzja] Karol Dziuda Michał Andrzejczak (aut. dzieła rec.) s. 198-203
"Kobieta w społeczeństwie międzywojennej Kielecczyzny : dom – praca – aktywność społeczna", Regina Renz, Kielce 2008 : [recenzja] Arkadiusz Rzepkowski Regina Renz (aut. dzieła rec.) s. 203-207
„Dobrzyckie Studia Ziemiańskie”, red. M. Jaeger, K. Balcer, S. Balcer, A. Filipiak, Dobrzyca 2010 : [recenzja] Anna Gawryszczak K. Balcer (aut. dzieła rec.) S. Balcer (aut. dzieła rec.) A. Filipiak (aut. dzieła rec.) M. Jaeger (aut. dzieła rec.) s. 207-212
Sprawozdanie ze spotkania naukowego pt. Getto łódzkie – Litzmannstadt Getto – wychodzenie z niepamięci, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi, 16 marca 2011 r. Anna Arkuszewska s. 213-214
Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej pt. Sowiecki system obozów i więzień : forma represji politycznych w Europie Środkowo-Wschodniej w pierwszej połowie XX wieku, Łódź, 3–4 listopada 2011 r. Jerzy Bednarek Joanna Karbarz-Wilińska s. 214-221
Sprawozdanie z seminarium naukowego pt. Nowożytna kultura polityczna, Poznań, 19 grudnia 2011 r. Jarosław Pietrzak s. 221-225
Profesor Jakub Goldberg (1924–2011) Zbigniew Anusik s. 227-231