Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ryż jako pokarm i medykamenyt w antycznej i bizantyńskej literaturze medycznej Krzysztof Jagusiak Maciej Kokoszko Zofia Rzeźnicka s. 5-38
Przyczynek do dziejów i znaczenia obrazu Sąd Ostateczny Hansa Memlinga (ok. 1440–1494) Eleonora Jedlińska s. 39-60
Partie i fakcje w schyłkowym okresie rządów Augusta III Sasa Katarzyna Kuras s. 61-90
Monarchistyczny zamach stanu Gustawa III z 19 sierpnia 1772 r. : geneza, przebieg, konsekwencje Zbigniew Anusik s. 91-121
Parafia Rembieszyce w latach 1800–1945 : wybrane zagadnienia Małgorzata Karkocha s. 123-180
Rząd generała Władysława Sikorskiego (16 grudnia 1922 – 26 maja 1923 r.) : geneza, skład, działalność Jacek Goclon s. 181-214
O wrażliwość społeczną i tolerancję : wartości wychowawcze w twórczości Haliny Górskiej Adrian Uljasz s. 215-239
Organizacja i dyslokacja jednostek bojowych w Łódzkim Okręgu Wojskowym po przejściu na stopę pokojową (sierpień 1945–listopad 1946 r. Witold Jarno s. 241-266
Kwestia antysemityzmu w programach młodzieżowych organizacji niepodległościowych na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim w latach 1945–1956 Andrzej Szczypka s. 267-272
Islandia po 1945 roku : analiza polityki w świetle materiałów źródłowych i prasy PRL Mirosław Romański s. 273-288
"Bizancjum w dobie bitwy pod Mantzikert. Znaczenie zagrożenia seldżuckiego w polityce bizantyńskiej w XI wieku", Jacek Bonarek, Kraków 2011 : [recenzja] Mirosław J. Leszka Jacek Bonarek (aut. dzieła rec.) s. 289-293
Narodowa krucjata czy wojskowa rebelia? : na marginesie "Hiszpanii bohaterskiej" Jędrzeja Giertycha Przemysław Waingertner Jędrzej Giertych (aut. dzieła rec.) s. 294-301
"Grecja a bezpieczeństwo międzynarodowe na Bałkanach 1923–1936", Jędrzej Paszkiewicz, Poznań 2012 : [recenzja] Andrzej M. Brzesiński Jędrzej Paszkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 302-309
"Z dziejów klasy średniej w Lublinie. Kupcy branży kolonialnej w życiu gospodarczym i społecznym miasta (1918–1939)", Artur Czuchryta, Lublin 2011 : [recenzja] Małgorzata Łapa Artur Czuchryta (aut. dzieła rec.) s. 309-312
Sprawozdanie z konferencji naukowej pt. "Powstanie styczniowe – odniesienia, interpretacje, pamięć", Kraków–Małogoszcz, 21–22 lutego 2013 r. Ewelina Maria Kostrzewska s. 313-316
Sprawozdanie z konferencji naukowej pt. "Miłość sprzedajna. Antropologia miłości", Zachełmie, 21–23 maja 2013 r. Alesandra Bartosiewicz Ewelina Maria Kostrzewska s. 317-321