Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Rozważania na temat Sejmu Wielkiego (w 220. rocznicę inauguracji obrad) Wojciech Szczygielski s. 5-60
Hans Axel von Fersen i jego misja dyplomatyczna na dworze cesarskim w 1791 roku Zbigniew Anusik s. 61-112
Dyplomacja polska wobec Międzynarodowego Instytutu Kinematografii Edukacyjnej Ligi Narodów (1928–1937) Andrzej Maciej Brzeziński s. 113-130
Głos antysemity sprzed wieku : Henryk Wiercieński z Lublina Adrian Uljasz s. 131-142
Badania ekshumacyjne przeprowadzone w Miednoje latem 1991 roku Adrian Karolak s. 143-168
"Historia państw i narodów Morza Bałtyckiego", Wolfgang Froese, Warszawa 2007 : [recenzja] Zbigniew Anusik Wolfgang Froese (aut. dzieła rec.) s. 169-187
"Wobec wolności i króla. Działalność polityczna szlachty ruskiej, ukrainnej i wołyńskiej w latach 1673–1683", Jarosław Stolicki, Kraków 2007 : [recenzja] Witold Filipczak Jarosław Stolicki (aut. dzieła rec.) s. 187-199
"Patriotyzm w myśli konfederatów barskich", Arkadiusz Michał Stasiak, Lublin 2005 : [recenzja] Andrzej Stroynowski Arkadiusz Michał Stasiak (aut. dzieła rec.) s. 200-206
"Katastrofa Wielkiej Armii Napoleona w Rosji w 1812 roku", Rafał Kowalczyk, Łódź 2007 : [recenzja] Przemysław Waingertner Rafał Kowalczyk (aut. dzieła rec.) s. 207-211
"Między nauką a polityką. Maria Skłodowska-Curie w laboratorium i Lidze Narodów", Jan Piskurewicz, Lublin 2007 : [recenzja] Andzrej Maciej Brzeziński Jan Piskurewicz (aut. dzieła rec.) s. 211-218
"Doktryna Trumana (Aspekt grecki)", Małgorzata Rączkiewicz, Łódź 2008 : [recenzja] Paweł Chmielewski Małgorzata Rączkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 218-230
Spotkanie panelowe pt. "Między rozwagą a romantycznością. Kobieta w początkach nowoczesności - rodzina, macierzyństwo, seksualność" Barbara Waingertner s. 231-232
III Kongres Mediewistów Polskich, Łódź, 22–24 września 2008 r. Anna Kowalska-Pietrzak s. 232-235