Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ludność zależna w sandomierskich dobrach książąt Zasławskich w 1629 roku Zbigniew Anusik s. 5-39
Angielski handel zewnętrzny (i kolonialny) w latach 1715-1740 : amerykanizacja rynku pozaeuropejskiego Piotr Robak s. 41-70
Korespondencja Stanisława Augusta z konsyliarzem Rady Nieustającej Antonim Dziekońskim w latach 1779-1784 Michał Kobierecki s. 71-102
Duszpasterstwo i życie religijne parafii Rembieszyce w latach 1800-1945 : z dziejów społeczności lokalnej Małgorzata Karkocha s. 103-140
Polityka programowa Polskiego Radia w latach 1925-1929 : założenia i praktyka Elżbieta Kaszuba s. 141-164
8. Drezdeńska Dywizja Piechoty im. Bartosza Głowackiego na Ziemi Łódzkiej w latach 1946-1949 Witold Jarno s. 165-192
Profesor Halina Evert-Kappesowa i Madame Dupont Małgorzata Dąbrowska s. 193-220
Dokumenty dotyczące miast i województw w Archiwum rodziny Bartoszewiczów : próba charakterystyki Ilona Florczak s. 221-235
Nieślubne dzieci w parafii Szadek w okresie Księstwa Warszawskiego Piotr Szkutnik s. 237-252
Charakterystyka porównawcza działalności polskich kobiecych organizacji na Ukrainie Naddnieprzańskiej na początku XX w. Olga Nikolayenko s. 253-261
"August II w poszukiwaniu sojusznika : między aliansem wiedeńskim i hanowerskim (1725-1730)", Urszula Kosińska, Warszawa, 2012 : [recenzja] Zbigniew Anusik Urszula Kosińska (aut. dzieła rec.) s. 263-281
"Kancelaria starostw województwa lubelskiego w latach 1919-1939", Marek Konstankiewicz, Lublin, 2011 : [recenzja] Ilona Florczak Marek Konstankiewicz (aut. dzieła rec.) s. 282-286
"Działalność polityczna Kazimierza Świtalskiego", Paweł Duber, Poznań, 2013 : [recenzja] Karol Dziuda Paweł Duber (aut. dzieła rec.) s. 286-291
"O Francuzce, która pokochała Polskę : Rosa Bailly i stowarzyszenie Les Amis de la Pologne", Małgorzata Nossowska, Lublin, 2012 : [recenzja] Andrzej Maciej Brzeziński Małgorzata Nossowska (aut. dzieła rec.) s. 291-299
""Łódzka KPN : od PRL do niepodległości". Łódź, 2012 : [recenzja] Przemysław Waingertner s. 299-303
Sprawozdanie z sympozjum pt. "Mody kulturowe: obżarstwo, smakoszostwo, ascezy jedzeniowe", Łódź, 6 czerwca 2013 r. Andrzej Kompa s. 305-308
Krzysztof Zanussi doktorem honoris causa Uniwersytetu Łódzkiego Małgorzata Dąbrowska s. 309-311
Tekst laudacji wygłoszonej w dniu 3 października 2013 r. z okazji nadania Profesorowi Krzysztofowi Zanussiemu tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Łódzkiego Małgorzata Dąbrowska s. 311-313
Sprawozdanie z konferencji naukowej pt. "Kazimierz Zakrzewski. Historia i polityka", Łódź, 15 listopada 2013 r. Marta Biedrawa-Raczyńska s. 314-318
Sprawozdanie z konferencji naukowej pt. "Łódź w drodze do niepodległości", Łódź, 18 października 2013 r. Anna Kowalczyk s. 318-325