Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Literatura w dwunastowiecznym Konstantynopolu : zmiana kierunków? Elisabeth Jeffreys s. 5-22
Sejmiki województwa płockiego w latach 1780-1786 Witold Filipczak s. 23-62
Z dyskusji parlamentarnej nad powołaniem Komisji Wojskowej w początkach obrad Sejmu Wielkiego Wojciech Szczygielski s. 63-98
Rząd Jędrzeja Moraczewskiego 17 listopada 1918 - 16 stycznia 1919 r. (struktura, funkcjonowanie, dekrety) Jacek Goclon s. 99-138
Dwa listy do Wiaczesława Mołotowa z 1939 roku Albin Głowacki s. 139-148
O książętach Wiśniowieckich i czasach, w których żyli : suplement do monografii rodu Zbigniew Anusik Ilona Czamańska (aut. dzieła rec.) s. 149-245
"On the observance of foods. De observatione ciborum", Anthimus, translated end edited by Mark Grant, 2nd edition, Totnes 2007 : [recenzja] Katarzyna Gobel MAciej Kokoszko Mark Grant (aut. dzieła rec.) s. 245-249
"On the observance of foods. De observatione ciborum", Anthimus, translated end edited by Mark Grant, 2nd edition, Totnes 2007 : [recenzja] Katarzyna Gibel MAciej Kokoszko Mark Grant (aut. dzieła rec.) s. 245-249
"Food in the ancient world", Joan P. Alcock, Westport, Connecticut-London 2006 : [recenzja] Katarzyna Gibel Maciek Kokoszko Joan P. Alcock (aut. dzieła rec.) s. 249-255
"Cooking “Apicius”. Roman Recipes for Today", Sally Grainger, Totnes 2006 : [recenzja] Maciej Kokoszko Sally Grainger (aut. dzieła rec.) s. 256-260
"Sacrum i Rewolucja. Socjaliści polscy wobec praktyk i symboli religijnych (1870-1918)", Andrzej Chwalba, wyd. drugie poprawione i uzupełnione, Kraków 2007 : [recenzja] Adrian Uljasz Andrzej Chwalba (aut. dzieła rec.) s. 261-265
Doktorat honoris causa Uniwersytetu Łódzkiego dla Profesora Władysława Bartoszewskiego Wiesław Puś s. 267-269
Tekst laudacji wygłoszonej w dniu 8 października 2009 r. z okazji nadania profesorowi Władysławowi Bartoszewskiemu tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Łódzkiego Wiesław Puś s. 269-275
Wykład Profesora Władysława Bartoszewskiego podczas uroczystości nadania Mu tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Łódzkiego Władysław Bartoszewski s. 276-284
Sprawozdanie z konferencji naukowej "Mity i stereotypy w dziejach Polski i Ukrainy w XIX i XX wieku", Łódź 8-9 października 2009 r. Sylwia Wielichowska s. 284-289