Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Chronologia sejmików i zjazdów szlachty województwa sieradzkiego w latach 1668-1696 Michał Kobierecki s. 5-28
Polskie priorytety sejmowe w reformie ustroju państwa w okresie Oświecenia (1764-1792) Wojciech Szczygielski s. 29-72
Rozwój gospodarki komunalnej w Królestwie Polskim na przełomie XIX i XX stulecia Rafał Kowalczyk s. 73-104
Kaliskie Towarzystwo Dobroczynności (1879-1914) Andrzej Tomaszewicz s. 105-142
Z działalności Marii Skłodowskiej-Curie w Komisji Międzynarodowej Współpracy Intelektualnej Ligi Narodów (1922-1934) Andrzej M. Brzeziński s. 143-166
Historia kuchni antycznej i bizantyńskiej : sos "karyke" (karÙh) : komentarz do "Chronografii" Michała Psellosa Maciej Kokoszko s. 167-178
Polskie echa kampanii antytureckiej 1566 r. (na marginesie 25. tomu "Źródeł dziejowych") Aleksander Bołdyrew s. 179-186
Kilka uwag krytycznych dotyczących poglądów i działalności publicznej Stanisława Staszica Janusz Szkodlarski s. 187-194
Konsekwencje przewrotu majowego dla stosunków polsko-sowieckich, maj - grudzień 1926 Marcin Kruszyński s. 195-212
Szechina albo Ucieleśnione Imię Boga : rzeźba Anselma Kiefera w Hamburger Bahnhoff w Berlinie Eleonora Jedlińska s. 213-224
Polacy o Szwedach w drugiej połowie XVIII wieku : kilka refleksji w związku z książką Gabrieli Majewskiej Zbigniew Anusik Gabriela Majewska (aut. dzieła rec.) s. 225-255
"Food in the Ancient World from A to Z", Andrew Dalby, London-New York 2003 : [recenzja] Maciej Kokoszko Andrew Dalby (aut. dzieła rec.) s. 255-259
"Cesarzowe bizantyńskie 2 poł. V w. Kobiety a władza", Kamilla Twardowska, Kraków 2006 : [recenzja] Mirosław J. Leszka Kamilla Twardowska (aut. dzieła rec.) s. 260-270
"O zgodę w Rzeczypospolitej. Zjazd warszawski i sejm pacyfikacyjny 1673 roku", Leszek Andrzej Wierzbicki, Lublin 2005 : [recenzja] Witold Filipczak Leszek Andrzej Wierzbicki (aut. dzieła rec.) s. 270-281
"Śmierć w bunkrze. Opowieść o moim ojcu", Martin Pollack, Wołowiec 2006 : [recenzja] Adrian Uljasz Martin Pollack (aut. dzieła rec.) s. 281-283
"Obozy w Lamsdorf E. Nowak Krzysztof Lesiakowski (aut. dzieła rec.) s. 284-292
Międzynarodowa konferencja bizantynologów w Krakowie: "Bizancjum a nowe kraje i nowe ludy na pograniczu obszaru bizantyńsko-słowiańskiego (IX-XV w.)" Waldemar Ceran s. 293-306
Tadeusz Jałmużna (1939-2006) : działalność i kierunki badań historyczno-oświatowych Grzegorz Michalski s. 307-312
List w sprawie artykułu o Antonim Purtalu Romuald Kaczmarek s. 313-318