Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Pałac późnobizantyński i jego ceremoniał Ruth Macrides s. 5-22
Sejmiki ziemi nurskiej 1780–1786 Witold Filipczak s. 23-62
U progu przełomu politycznego w obradach Sejmu Wielkiego w początkach drugiej połowy roku 1790 Wojciech Szczygielski s. 63-99
Maria Zarębińska-Broniewska (1904–1947) : aktorka, pisarka, więzień Oświęcimia Adrian Uljasz s. 101-125
Władysław Strzemiński – seria kolaży "Moim przyjaciołom Żydom" : doświadczenia wojny, żal i smutek Eleonora Jedlińska s. 127-166
Polskie Stronnictwo Ludowe „Nowe Wyzwolenie” w świetle sprawozdań Komitetów Wojewódzkich PPR i Wojewódzkich Komitetów PPS (czerwiec 1946 – styczeń 1947) Tomasz Skrzyński s. 167-185
Sabotaż w Polsce 1944 Mirosław Romański s. 187-207
Surowce i produkty żywnościowe w klasztorze paulinów w Wielgomłynach na początku XVIII w. w świetle księgi wydatków oraz inwentarza Piotr Szkutnik s. 209-225
Struktura społeczna ludności województwa poznańskiego w świetle powszechnych spisów ludności II RP Arkadiusz Rzepkowski s. 227-241
Przyczyny obecności Ukraińców w Armii Polskiej w ZSRR (1941–1942), Armii Polskiej na Wschodzie i 2. Korpusie we Włoszech Taras Pylypovych s. 243-257
"Arabia, Greece and Byzantium. Cultural Contacts in Ancient and Medieval Times. Proceedings of the: International Symposium on the Historical Relations between Arabia, the Greek and Byzantine World (5th century BC – 10th century AD) Riyadh, 6–10 December, 2010", eds A. Al-Helabi, D.G. Letsios, M. Al-Moraekhi, A. Al-Abduljabbar, vol. I–II, Riyadh 2012 : [recenzja] Błażej Cecota A. Al-Abduljabbar (aut. dzieła rec.) A. Al-Helabi (aut. dzieła rec.) M. Al-Moraekhi (aut. dzieła rec.) D. G. Letsios (aut. dzieła rec.) s. 259-267
"Symeon I Wielki a Bizancjum. Z dziejów stosunków buł- garsko-bizantyńskich w latach 893–927", Mirosław J. Leszka, Łódź 2013 : [recenzja] Maciej Kokoszko Mirosław J. Leszka (aut. dzieła rec.) s. 267-272
"Życie sejmikowe prowincji wielkopolskiej w latach 1780–1786", Witold Filipczak, Łódź 2012 : [recenzja] Zbigniew Anusik Witold Filipczak (aut. dzieła rec.) s. 273-284
Obłęd czy brak alternatywy? : uwagi na marginesie najnowszej książki Piotra Zychowicza Przemysław Weingertner Piotr Zychowicz (aut. dzieła rec.) s. 284-295
O polskich zesłańcach na Syberii w XIX–XX w. : sprawozdanie z konferencji naukowej pt. "Problemy rosyjsko-polskiej historii i dialog kultur", Szuszenskoje 5–6 września 2013 r. Albin Głowacki s. 297-308
Historyk i cyberprzestrzeń. Prezentacja opracowania źródłowego Profesora Tadeusza Epszteina pt. "Własność ziemska na Ukrainie w 1860 r. w >>Statystyce<< Andrzeja Grabianki", Warszawa, 20 stycznia 2014 r. Ewelina Maria Kostrzewska s. 308-311