Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Uwagi w sprawie funkcjonowania Rady Nieustającej w latach 1778–1780 Katarzyna Milik s. 5-23
Struktura społeczna mieszkańców województwa łódzkiego w świetle powszechnych spisów ludności z 1921 i 1931 r. Arkadiusz Rzepkowski s. 25-42
Rola Tadeusza Banachiewicza w działalności Polskiej Akademii Umiejętności na przykładzie Komitetów Narodowych Tomasz Skrzyński s. 43-62
„Po owocach poznacie ich” : Niemieckie elity polityczne a powstanie RFN (1948–1949) Katarzyna Jedynakiewicz-Mróz s. 63-84
Kontakty polsko-islandzkie po 1945 r. Mirosław Romański s. 85-99
Zaopatrzenie mieszkańców Łodzi w artykuły codziennego użytku w latach 1980–1983 Krzysztof Lesiakowski s. 101-128
Potwierdzenie i rozszerzenie aktu nadania prawa magdeburskiego dla Orli (1643) Michał Sierba s. 129-136
Syberia i Daleki Wschód w oczach polskiego pisarza : Wacław Sieroszewski (1858–1945) Adrian Uljasz s. 137-153
Struktury młodzieżowych organizacji niepodległościowych działających na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim w latach 1945–1956 : wybrane aspekty Andrzej Szczypka s. 155-169
"My Norwegowie : tożsamość narodowa norweskich elit w czasach nowożytnych", Krystyna Szelągowska, Kraków 2011 : [recenzja] Zbigniew Anusik Krystyna Szelągowska (aut. dzieła rec.) s. 171-187
"Żołnierz swawolny : z dziejów obyczajów armii koronnej w XVII wieku", Tadeusz Srogosz, Warszawa 2010 : [recenzja] Andrzej Stroynowski Tadeusz Srogosz (aut. dzieła rec.) s. 187-197
"Polityka obłudy : kontrola rozrodczości w Rumunii pod rządami Ceauşescu", Gail Kligman, Krakó 2010 : [recenzja] Arkadiusz Rzepkowski Gail Kligman (aut. dzieła rec.) s. 197-200
"Polityka zagraniczna Hiszpanii w okresie rządów Felipe Gonzáleza (1982–1996)", Patrycja Domejko-Kozera, Warszawa 2011 : [recenzja] Andrzej M. Brzeziński Patrycja Domejko-Kozera (aut. dzieła rec.) s. 200-206
Sprawozdanie ze spotkania z Panią prof. Olgą Goldberg-Mulkiewicz poświęcone pamięci zmarłego w 2011 r. prof. Jakuba Goldberga, Instytut Historii Uniwersytetu Łódzkiego, 29 maja 2012 r. Małgorzata Karkocha s. 207-209
Odnowienie doktoratu Uniwersytetu Łódzkiego profesora Jerzego Kmiecińskiego i profesora Stanisława M. Zajączkowskiego Małgorzata Karkocha s. 209-213
Życiorys naukowy profesora Jerzego Kmiecińskiego Tadeusz Grabarczyk s. 213-215
ekst laudacji wygłoszonej w dniu 4 czerwca 2012 r. z okazji odnowienia doktoratu Uniwersytetu Łódzkiego profesora Jerzego Kmiecińskiego Tadeusz Grabarczyk s. 215-218
Życiorys naukowy profesora Stanisława M. Zajączkowskiego Jan Szymczak s. 218-224
Tekst laudacji wygłoszonej w dniu 4 czerwca 2012 r. z okazji odnowienia doktoratu Uniwersytetu Łódzkiego profesora Stanisława M. Zajączkowskiego Jan Szymczak s. 225-229