Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Uwagi na temat antyheretyckiego ustawodawstwa cesarza Konstantyna Wielkiego Sławomir Bralewski s. 7-20
Konstantyna, żona cesarza Maurycjusza Mirosław J. Leszka s. 21-32
Sejm nieustający : batalia parlamentarna o jego urzeczywistnienie i rola w życiu politycznym Rzeczypospolitej u schyłku XVIII wieku Wojciech Szczygielski s. 33-70
Miejsce II Rzeczypospolitej w sowieckiej polityce zagranicznej (1918-1939) Wojciech Materski s. 71-85
Geneza tzw. sprawy irańskiej w Radzie Bezpieczeństwa ONZ Paweł Chmielewski s. 87-121
Powstanie Powszechnej Organizacji "Służba Polsce" w 1948 r. Z polityki stalinowskiej wobec młodzieży polskiej Krzysztof Lesiakowski s. 123-144
Sprawozdanie ppłk. dypl. Bronisława Noëla – ostatniego attaché wojskowego II Rzeczypospolitej w Pradze Sławomir M. Nowinowski s. 145-161
Senatorowie i dygnitarze koronni w latach 1587-1648 : kilka uwag na marginesie książki Krzysztofa Chłapowskiego Zbigniew Anusik Krzysztof Chłapowski (aut. dzieła rec.) s. 163-188
Duchowni na bizantyńskim dworze Sławomir Bralewski s. 188-192
"Polityka dynastyczna w Cesarstwie Rzymskim w latach 235-284, Agata Aleksandra Kluczek, Katowice 2000 : [recenzja] Mirosław J. Leszka Agata Aleksandra Kluczek (aut. dzieła rec.) s. 192-196
"Historia Polski 1795-1918", Andrzej Chwalba, Kraków 2000 : [recenzja] Wiesław Puś Andrzej Chwalba (aut. dzieła rec.) s. 196-200
"Liberalizm contra nacjonalizm. Problem europejski przełomu wieków", Andrzej Jaszczuk, Lublin 1999 : [recenzja] Marzena Iwańska Andrzej Jaszczuk (aut. dzieła rec.) s. 200-207
"Petlurowcy. Centrum. Państwowe Ukraińskiej Republiki Ludowej na wychodźstwie (1919-1924)", Jan Jacek Bruski, Kraków 2000 : [recenzja] Przemysław Waingertner Jan Jacek Bruski (aut. dzieła rec.) s. 207-212
"Londýnský exil a obnova československého státu 1938-1945. Právni a politické aspekty obnovy Československa z hiediska prozatimniho státniho zřizeni ČSR v emigraci, Jan Kuklik, Praha 1998 : [recenzja] Radosław Żurawski vel Grajewski Jan Kuklik (aut. dzieła rec.) s. 212-216
Pierwszy odnowiony doktorat Albin Głowacki s. 217-219
Sprawozdanie z VI Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Europa w XX wieku. Główne kierunki rozwoju (ekologia, gospodarka, kultura, polityka)", Łódź, październik 2000 r. Beata Szubtarska s. 219-224
Sprawozdanie z sesji naukowej "Polska a Syberia. Spotkanie dwóch światów" Lilianna Świątek s. 224-229
Profesor Zofia Libiszowska (1918-2000) Zbigniew Anusik s. 231-235
Andrzeja Feliksa Grabskiego droga do historii historiografii Rafał Stobiecki s. 235-243