Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Krótki komentarz do kilku terminów urobionych od rzeczownika "karyke" Maciej Kokoszko s. 5-20
Z badań nad początkami obrad Sejmu Wielkiego Wojciech Szczygielski s. 21-86
Skład narodowościowy, wyznaniowy i języków ludności Łodzi w Drugiej Rzeczypospolitej Arkadiusz Rzepkowski s. 87-104
Sytuacja polityczna w Polsce w latach 1944–1947 w świetle "Biuletynu Wolnej Polski" – pisma Związku Patriotów Polskich na Środkowym Wschodzie Jacek Pietrzak s. 105-126
Glosa do dziejów rodu książąt Ostrogskich Zbigniew Anusik Tomasz Kempa (aut. dzieła rec.) s. 127-210
"O budowlach", Prokopiusz z Cezarei, przełożył, wstępem, objaśnieniami i komentarzem opatrzył Piotr Łukasz Grotowski, Warszawa 2006 : [recenzja] Maciej Kokoszko Prokopisz z Cezarei (aut. dzieła rec.) Piotr Łukasz Grotowski (aut. dzieła rec.) s. 211-217
"Byzantine Women: Varieties of Experience 800–1200", ed. L. Garland, London 2006 : [recenzja] Marta Gołuchowska Mirosław J. Leszka L. Garland (aut. dzieła rec.) s. 217-222
"Opozycja sejmowa w dobie rządów Rady Nieustającej. Studium z dziejów kultury politycznej", Andrzej Stroynowski, Łódź 2005 : [recenzja] Jacek Krupa Andrzej Stroynowski (aut. dzieła rec.) s. 223-232
"Polska. Belgia. Europa. Wiek XIX", Władysław Zajewski, Olsztyn 2007 : [recenzja] Tomasz Chinciński Władysław Zajewski (aut. dzieła rec.) s. 232-236
"Przemiany narodowościowe i ludnościowe w Galicji Wschodniej i na Wołyniu w latach 1931-1948", Grzegorz Hryciuk, Toruń 2005 : [recenzja] Arkadiusz Rzepkowski Grzegorz Hryciuk (aut. dzieła rec.) s. 236-239
Nadanie tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Łódzkiego Profesorowi Tadeuszowi Wyrwie Albin Głowacki s. 241-242
Życiorys naukowy Profesora Tadeusza Wyrwy Andrzej M. Brzeziński s. 242-245
Tekst laudacji Andrzej M. Brzeziński s. 245-249